O škole Kontakt, doklady, vzory Odbory Triedy Učitelia Pre študentov Záujemcom o štúdium Známky
Navigácia

Žiacka školská rada

Zloženie ŽŠR v školskom roku 2018/2019

 

 


ŽIACKRADA


pri Strednej odbornej škole technickej na Kukučínovej 23 v Košiciach v školskom roku 2018/2019 pracuje v zložení:

PREDSEDA: Roman HUDÁK (II.A)

PODPREDSEDA: Daniel GUĽA (III.A)

TAJOMNÍK: Kristína PALENČÁROVÁ (II.E)

KOORDINÁTOR: Mgr. Jana Butalová

 

Členovia žiackej školskej rady:

Šimon LACKO (I.A)

Samuel TUTKO (I.B)

Adam VALALIK (I.C)

Bibiána SMOLENOVÁ (I.D)

Klaudia KREŠÁKOVÁ (I.D)

Roman HUDÁK (II.A)

Jozef RÁC (II.B)

Anna Mária ŠEPÍKOVÁ (II.C)

Kristína PALENČÁROVÁ (II.E)

Daniel GUĽA (III.A)