O škole Kontakt, doklady, vzory Odbory Triedy Učitelia Pre študentov Záujemcom o štúdium Známky
Navigácia

Zriaďovateľ školy

Košický samosprávny kraj

 

 
Zriaďovateľom školy je Košický samosprávny kraj
 
predseda Košického samosprávneho kraja
Ing. Rastislav Trnka
 
Adresa:
Úrad Košického samosprávneho kraja
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice
tel.: 055 7268 111
 
Odbor školstva
Mgr. Peter Bačkovský
poverený riadením odboru školstva