O škole Kontakt, doklady, vzory Odbory Triedy Učitelia Pre študentov Záujemcom o štúdium Známky
Navigácia

Plán prijímania žiakov ZŠ pre školský rok 2019/2020

Schválené výkony - študijné a učebné odbory a počty žiakov

 

kód odboru Názov odboru Počet žiakov
2447K mechanik hasičskej techniky 24
2697K mechanik elektrotechnik 18
3152H02 krajčír - dámske odevy 12
3178F výroba konfekcie 144
3355H stolár 12
3383F spracúvanie dreva 0
3650M staviteľstvo (požiarna ochrana) 8
3658K mechanik stavebno-inštalačných zariadení 30
3661H murár 24
3663H tesár 10
3667K technik vodár vodohospodár 30
3668H montér suchých stavieb 8
3675H maliar 9
3686F stavebná výroba 168
3693K technik energetických zariadení budov 20
3964M ochrana osôb a majetku pred požiarom 10

 

 

Prihlášku na strednú školu si môžete stiahnuť aj tu.

prihlaskanass.pdf