O škole Kontakt, doklady, vzory Odbory Triedy Učitelia Pre študentov Záujemcom o štúdium Známky
Navigácia

Základné informácie o maturitných skúškach

Podmienky a harmonogramy maturitných skúšok

 

Základné informácie o maturitných skúškach v roku 2018 nájdete na stránke www.nucem.sk

Maturitné skúšky sa budú konať v týchto termínoch:

Externá časť a písomná forma internej časti MS:

  • slovenský jazyk a literatúra dňa 13. 3. 2018
  • anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk dňa 14. 3. 2018
  • matematika dňa 15. 3. 2018

 

Interná časť MS:

  • Študijné voľno žiakov – 21. - 25. 5. 2018
  • Praktické časť odbornej zložky IČ MS – 02. a 3. 05. 2018
  • Teoretická časť  odbornej zložky internej časti, ústna časť internej časti – 28. 05. –  31. 05. 2018
  • Odovzdávanie dokladov 04. resp. 05. 2018

Za prípravu a metodické riadenie priebehu externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zodpovedá NÚCEM. Za organizačné zabezpečenie priebehu testovania v SOŠT zodpovedá riaditeľ a koordinátor MS.

Harmonogram_MS_2017-2018.pdf

 

 

Maturanti pozor!

Pozrite si webovú stránku www.zmaturuj.sk. Nájdete tam užitočné informácie o maturitných skúškach.