O škole Kontakt, doklady, vzory Odbory Triedy Učitelia Pre študentov Záujemcom o štúdium Známky
Navigácia

Školský internát

Ubytovanie a činnosti mimo vyučovania

 

SOŠ technická poskytuje žiakom ubytovanie vo vlastnom školskom internáte

a stravovanie v školskej jedálni. 

Kontakt : 0911527418

 

 

   

 

     

  

 

     

                      

 

 

                 POSILŇOVŇA                    

                                                            

                      FUTBAL                      

              TANEČNÝ  VEČER             

                      CITY   RUN                  

                       HOD  ŠÍPKOU            

  LETECKÉ  MÚZEUM