O škole Kontakt, doklady, vzory Odbory Triedy Učitelia Pre študentov Záujemcom o štúdium Známky
Navigácia

Predmetové komisie

Spoločné informácie

 

Predmetová komisia

 

Vedúci predmetovej komisie

Stavebné a drevárske predmety (SDP) Ing. Beáta Sárossyová
Strojárske predmety (SP) Ing. Milan Ševec
Prírodovedné predmety, informatika, VT, elektro, ekonomika (PPIEE) Ing. Alena Petrušková
Spoločenskovedné predmety a ľudské práva (SVPĽP) Mgr. Renáta Juhászová
Slovenský jazyk a cudzie jazyky (SJLCJ) Mgr. Katarína Krištofová
Telovýchovné a športové predmety (TŠP) Mgr. Maroš Vikartovský
Odevné predmety (OP) Magdaléna Marčáková

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN_OS_25_Plan_2018-2019_def.pdf
AKCNY_PLaN_PRaCE_S_MLaDEzOU.pdf
Marketingovy_plan_SOST.pdf

Školský zákon 245_2008.pdf

Vyhláška o ukončovaní štúdia na SŠ 2008_318.pdf

Doplnenie vyhlášky o ukončovaní na SŠ 2013c037z157.pdf

Vyhláška o strednej škole vyh282_09(1).pdf

http://www.epi.sk/zz/2015-65

Učiteľ strednej školy Pril_04_Ucitel_strednej_skoly.docx