O škole Kontakt, doklady, vzory Odbory Triedy Učitelia Pre študentov Záujemcom o štúdium Známky
Navigácia

Profil

PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Verejný obstarávateľ: Stredná odborná škola technická
Sídlo: Kukučínova 23, 040 01 Košice
IČO: 00893340
Štatutárny zástupca: PhDr. Ján Pituch, riaditeľ SOŠT
e-mail: sos.technicka.kosice@gmail.com
Telefóny: 421 55 6228031; 421 55 6228032
Fax: 421 55 6228034
Kód školy: 688 129