O škole Kontakt, doklady, vzory Odbory Triedy Učitelia Pre študentov Záujemcom o štúdium Známky
Navigácia

Oznamy

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA               
reg. č. zákazky: 21/225/2013 
Názov zákazky: Dodávka pracovných odevov

Kontaktná osoba: Ing. Jarmila Vinczlérová, telefón: 0905 601 139              
e-mailova adresa: jarmila.vinczler@gmail.com
Vyhlásené dňa 27.6.2013. Uvedené verejné obstarávanie bolo ukončené dňa 17. 7. 2013 objednávky č. 50/2013

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA               
reg. č. zákazky: 22/234/2013
Názov zákazky: Oprava priestorov školskej jedálne

Kontaktná osoba: Ing. Ľudmila Horňanská, telefón: 0944 173 887           
e-mailova adresa: lhornanska@gmail.com
Vyhlásené dňa 2.7.2013. Uvedné verejné obstarávanie bolo ukončené uzavotením zmluvy dňa 29.7.2013

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA               
reg. č. zákazky: 23/235/2013
Názov zákazky: Oprava okien v budove školy

Kontaktná osoba: Ing. Ľudmila Horňanská, telefón: 0944 173 887          
e-mailova adresa: lhornanska@gmail.com
Vyhlásené dňa 2.7.2013. Verejné obstarávanie bolo ukončené uzatvorením zmluvy dňa 25. 7. 2013

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA               
reg. č. zákazky: 24/236/2013
Názov zákazky: Oprava strechy v školskej budove

Kontaktná osoba: Ing. Ľudmila Horňanská, telefón: 0944 173 887          
e-mailova adresa: lhornanska@gmail.com
Vyhlásené dňa 2.7.2013.Verejné obstarávanie bolo ukončené uzatvorením zmluvy dňa 29.7. 2013

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA               
reg. č. zákazky: 25/239/2013
Názov zákazky: Oprava sociálnych zariadení - obstaranie materiálu

Kontaktná osoba: Ing. Mikuláš Tirpák, telefón: 0907 029 319          
e-mailova adresa: mikitirpak@gmail.com
Vyhlásené dňa 4.7.2013. Verejné obstarávanie bolo ukončené objednávky č. 43/2013, 48/2013, 49/2013

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA               
reg. č. zákazky: 26/240/2013
Názov zákazky: Oprava sociálnych zariadení - stavebné práce

Kontaktná osoba: Ing. Mikuláš Tirpák, telefón: 0907 029 319         
e-mailova adresa: mikitirpak@gmail.com
Vyhlásené dňa 4.7.2013. Verejné obstarávanie bolo ukončené objednávka č. 46/2013

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA               
reg. č. zákazky: 26a/263/2013
Názov zákazky: Vymaľovanie izieb na školskom internáte

Kontaktná osoba: Ing. Mikuláš Tirpák, telefón: 0907 029 319         
e-mailova adresa: mikitirpak@gmail.com
Vyhlásené dňa 9.7.2013. Verejné obstarávanie bolo ukončené, objednávka č. 59/2013

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA               
reg. č. zákazky: 27/244/2013
Názov zákazky: Obstaranie stoličiek do PC miestnosti v ŠI

Kontaktná osoba: Ing. Jarmila Vinczlérová, telefón: 0905 601 139             
e-mailova adresa: jarmila.vinczler@gmail.com
Vyhlásené dňa 8.7.2013. Verejé obstarávanie bolo ukončené 24. 7. 2013 objednávka č. 52/2013

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA               
reg. č. zákazky: 28/245/2013
Názov zákazky: Obstaranie válend  v ŠI

Kontaktná osoba: Ing. Jarmila Vinczlérová, telefón: 0905 601 139             
e-mailova adresa: jarmila.vinczler@gmail.com
Vyhlásené dňa 8.7.2013

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA               
reg. č. zákazky: 29/296/2013
Názov zákazky: Dodávka čalúnených jedálenských stoličiek do školskej jedálne

Kontaktná osoba: Ing. Jarmila Vinczlérová, telefón: 0905 601 139             
e-mailova adresa: jarmila.vinczler@gmail.com
Vyhlásené dňa 15.8.2013. Verejné obstarávanie bolo ukončené č. objednávky 54/2013

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA               
reg. č. zákazky: 30/297/2013
Názov zákazky: Dodávka jedálenských stolov do školskej jedálne

Kontaktná osoba: Ing. Jarmila Vinczlérová, telefón: 0905 601 139             
e-mailova adresa: jarmila.vinczler@gmail.com
Vyhlásené dňa 15.8.2013. Verejné obstarávanie ukončené č. objednávky 56/2013

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA               
reg. č. zákazky: 31/298/2013
Názov zákazky: Oprava strechy v objekte praktického výcviku nad dielňami

Kontaktná osoba: Ing. Ľudmila Horňanská, telefón 0944 173 887          
e-mailova adresa: lhornanska@gmail.com
Vyhlásené dňa 16.8.2013

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA               
reg. č. zákazky: 32/299/2013
Názov zákazky: Oprava strechy v objekte školského internátu nad posilňovňou

Kontaktná osoba: Ing. Ľudmila Horňanská, telefón 0944 173 887          
e-mailova adresa: lhornanska@gmail.com
Vyhlásené dňa 16.8.2013. Verejné obstarávanie bolo ukončené, zmluva uzavotená dňa 26. 8. 2013

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA               
reg. č. zákazky: 33/300/2013
Názov zákazky: Poskytovanie stravy na elokovanom pracovisku - Veľká Ida

Kontaktná osoba: Ing. Ľudmila Horňanská, telefón 0944 173 887          
e-mailova adresa: lhornanska@gmail.com
Vyhlásené dňa 16.8.2013. Verejné obstarávanie bolo ukončené uzatvorením zmluvy dňa 30. 8. 2013

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA               
reg. č. zákazky: 34/301/2013
Názov zákazky: Poskytovanie stravy na elokovanom pracovisku - Kecerovce

Kontaktná osoba: Ing. Ľudmila Horňanská, telefón 0944 173 887          
e-mailova adresa: lhornanska@gmail.com
Vyhlásené dňa 16.8.2013. Verejné obstarávanie bolo ukončené uzatvorením zmluvy dňa 30. 8. 2013

ZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA               
reg. č. zákazky: 35/302/2013
Názov zákazky: Poskytovanie stravy na elokovanom pracovisku - Luník IX Košice

Kontaktná osoba: Ing. Ľudmila Horňanská, telefón 0944 173 887          
e-mailova adresa: lhornanska@gmail.com
Vyhlásené dňa 16.8.2013. Verejné obstarávanie bolo ukončené uzatvorením zmluvy dňa 30. 8. 2013, 1. 10. 2013

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA               
reg. č. zákazky: 36/303/2013
Názov zákazky: Poskytovanie stravy na elokovanom pracovisku - Družstevná pri Hornáde

Kontaktná osoba: Ing. Ľudmila Horňanská, telefón 0944 173 887          
e-mailova adresa: lhornanska@gmail.com
Vyhlásené dňa 16.8.2013. Verejné obstarávanie bolo ukončené uzatvorením zmluvy dňa 30. 8. 2013

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA               
reg. č. zákazky: 37/304/2013
Názov zákazky: Poskytovanie stravy na elokovanom pracovisku - Bidovce

Kontaktná osoba: Ing. Ľudmila Horňanská, telefón 0944 173 887          
e-mailova adresa: lhornanska@gmail.com
Vyhlásené dňa 16.8.2013. Verejné obstarávanie bolo ukončené uzatvorením zmluvy dňa 9. 9. 2013

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA               
reg. č. zákazky: 38/305/2013
Názov zákazky: Poskytovanie stravy na elokovanom pracovisku - Šarišské Bohdanovce

Kontaktná osoba: Ing. Ľudmila Horňanská, telefón 0944 173 887          
e-mailova adresa: lhornanska@gmail.com
Vyhlásené dňa 16.8.2013. Verejné obstarávanie bolo ukončené uzatvorením zmluvy dňa 30. 8. 2013

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA               
reg. č. zákazky: 39/306/2013 
Názov zákazky: Drvič kuchynského odpadu

Kontaktná osoba: Ing. Jarmila Vinczlérová, telefón: 0905 601 139             
e-mailova adresa: jarmila.vinczler@gmail.com
Vyhlásené dňa 19.8.2013. Verejné obstarávanie bolo ukončené č. objednávky 67/2013.

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA               
reg. č. zákazky: 40/313/2013 
Názov zákazky: Vypracovanie projektu a uskutočnenie stavebných prác-elektroprác vrátane vypracovania revíznej správy na elokovanom pracovisku v obci Bidovce (oprava existujúcej elektroinštalácie a jej doplnenie)

Kontaktná osoba: Ing. Ľudmila Horňanská, telefón 0944 173 887           
e-mailova adresa: lhornanska@gmail.com
Vyhlásené dňa 3.9.2013.

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA               
reg. č. zákazky: 41/314/2013 
Názov zákazky: Obstaranie potravín  do školskej jedálne  - Bravčové stehno

Kontaktná osoba: Ing. Ľudmila Horňanská, telefón 0944 173 887           
e-mailova adresa: lhornanska@gmail.com
Vyhlásené dňa 5.9.2013

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA               
reg. č. zákazky: 42/315/2013 
Názov zákazky: Obstaranie potravín  do školskej jedálne  - Bravčové plece

Kontaktná osoba: Ing. Ľudmila Horňanská, telefón 0944 173 887           
e-mailova adresa: lhornanska@gmail.com
Vyhlásené dňa 5.9.2013

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA               
reg. č. zákazky: 43/316/2013 
Názov zákazky: Obstaranie potravín  do školskej jedálne  - Kuracie prsia

Kontaktná osoba: Ing. Ľudmila Horňanská, telefón 0944 173 887           
e-mailova adresa: lhornanska@gmail.com
Vyhlásené dňa 5.9.2013

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA               
reg. č. zákazky: 44/317/2013 
Názov zákazky: Obstaranie potravín  do školskej jedálne  - Kuracie stehna

Kontaktná osoba: Ing. Ľudmila Horňanská, telefón 0944 173 887           
e-mailova adresa: lhornanska@gmail.com
Vyhlásené dňa 5.9.2013

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA               
reg. č. zákazky: 45/318/2013 
Názov zákazky: Obstaranie potravín  do školskej jedálne  - Mlieko

Kontaktná osoba: Ing. Ľudmila Horňanská, telefón 0944 173 887           
e-mailova adresa: lhornanska@gmail.com
Vyhlásené dňa 5.9.2013

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA               
reg. č. zákazky: 46/319/2013 
Názov zákazky: Obstaranie potravín  do školskej jedálne  - Maslo

Kontaktná osoba: Ing. Ľudmila Horňanská, telefón 0944 173 887           
e-mailova adresa: lhornanska@gmail.com
Vyhlásené dňa 5.9.2013

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA               
reg. č. zákazky: 47/320/2013 
Názov zákazky: Obstaranie potravín  do školskej jedálne  - Olej

Kontaktná osoba: Ing. Ľudmila Horňanská, telefón 0944 173 887           
e-mailova adresa: lhornanska@gmail.com
Vyhlásené dňa 5.9.2013

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA               
reg. č. zákazky: 48/321/2013 
Názov zákazky: Obstaranie potravín  do školskej jedálne  - Vajcia

Kontaktná osoba: Ing. Ľudmila Horňanská, telefón 0944 173 887           
e-mailova adresa: lhornanska@gmail.com
Vyhlásené dňa 5.9.2013

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA               
reg. č. zákazky: 49/322/2013 
Názov zákazky: Obstaranie potravín  do školskej jedálne  - Zemiaky

Kontaktná osoba: Ing. Ľudmila Horňanská, telefón 0944 173 887           
e-mailova adresa: lhornanska@gmail.com
Vyhlásené dňa 5.9.2013

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA               
reg. č. zákazky: 50/323/2013 
Názov zákazky: Obstaranie potravín  do školskej jedálne  - Chlieb

Kontaktná osoba: Ing. Ľudmila Horňanská, telefón 0944 173 887           
e-mailova adresa: lhornanska@gmail.com
Vyhlásené dňa 5.9.2013

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA               
reg. č. zákazky: 51/324/2013 
Názov zákazky: Vypracovanie projektu a uskutočnenie stavebných prác-elektroprác vrátane vypracovania revíznej správy na elokovanom pracovisku Luník 9 (oprava existujúcej elektroinštalácie a jej doplnenie)

Kontaktná osoba: Ing. Ľudmila Horňanská, telefón 0944 173 887           
e-mailova adresa: lhornanska@gmail.com
Vyhlásené dňa 5.9.2013. Verejné obstarávanie ukončené, č. objednávky 62a/2013.

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA               
reg. č. zákazky: 52/325/2013 
Názov zákazky: Obstaranie: Dávkovač toal. papiera - BIG - mechanický 15 ks, dávkovač toal.papiera  - Little- mechanický 15 ks, dávkovač papierových utierok - mechanický 12 ks, drôtený kôš na použité utierky - 12 ks

Kontaktná osoba: Ing. Ľudmila Horňanská, telefón 0944 173 887           
e-mailova adresa: lhornanska@gmail.com
Vyhlásené dňa 10.9.2013

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA               
reg. č. zákazky: 53/326/2013 
Názov zákazky: Obstaranie: Dávkovač toal. mydla - mechanický - 12 ks, súprava pre dámsku hygienu  - 5 ks, elektronický osviežovač vzduchu - 12 ks

Kontaktná osoba: Ing. Ľudmila Horňanská, telefón 0944 173 887           
e-mailova adresa: lhornanska@gmail.com
Vyhlásené dňa 10.9.2013

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA               
reg. č. zákazky: 54/327/2013 
Názov zákazky: Obstaranie maliarskej  farby  - PRIMALEX na praktický výcvik a na údržbu školy

Kontaktná osoba: Ing. Ľudmila Horňanská, telefón 0944 173 887           
e-mailova adresa: lhornanska@gmail.com
Vyhlásené dňa 13.9.2013

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA               
reg. č. zákazky: 55/328/2013 
Názov zákazky: Oprava poškodenej omietky a obnova malieb na objektoch školy

Kontaktná osoba: Ing. Ľudmila Horňanská, telefón 0944 173 887           
e-mailova adresa: lhornanska@gmail.com
Vyhlásené dňa 24.9.2013

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA               
reg. č. zákazky: 56/329/2013 
Názov zákazky: Obstaranie fasádnej maliarskej  farby  - Novoplast

Kontaktná osoba: Ing. Ľudmila Horňanská, telefón 0944 173 887           
e-mailova adresa: lhornanska@gmail.com
Vyhlásené dňa 25.9.2013

ZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA               
reg. č. zákazky: 57/330/2013 
Názov zákazky: Doobjednanie pracovných odevov pre žiakov a zamestnancov

Kontaktná osoba: Ing. Ľudmila Horňanská, telefón 0944 173 887           
e-mailova adresa: lhornanska@gmail.com
Vyhlásené dňa 8.10.2013

ZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA               
reg. č. zákazky: 58/331/2013 
Názov zákazky: Doobjednanie válend pre ubytovanie vysokoškolákov

Kontaktná osoba: Ing. Ľudmila Horňanská, telefón 0944 173 887           
e-mailova adresa: lhornanska@gmail.com
Vyhlásené dňa 8.10.2013

ZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA               
reg. č. zákazky: 59/340/2013

Naše číslo:                          Vaša zn.:                              Vybavuje:                                           Košice

59/ 340/2013                                                                  Ing. Ľ.Horňanská                             18.10. 2013

Vec

Oznámenie 

            Oznámenie o zadávaní zákazky na dodávku externých služieb  pre projekt „Elokované pracoviská SOŠT Košice – zvýšenie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít“, Kód výzvy : OPV-2012/3.1/04-SORO

                 ITMS kód projektu: 26130130097

Číslo položky: 1.3.1.3 Asistent projektového manažéra

Špecifikácia: Koordinácia a riadenie osôb zúčastnených na projekte.

Číslo položky: 1.3.2.3 Asistent finančného manažéra

Špecifikácia: Zodpovednosť za finančnú stránku projektu

Číslo položky: 1.5.3.1 Manažér monitoringu

Špecifikácia: zber údajov a informácií a spracovanie pravidelných monitorovacích a záverečnej monitorovacej správy

Osoba zodpovedná za zadávanie zákazky: Ing. Ľudmila Horňanská, kontakt: 0948114907

e-mailová adresa: lhornanska@gmail.com.

Termín predkladania ponúk: do 29.10.2013

Termín dodania predmetu zákazky: 10./2013- 02.2015

Kritérium hodnotenia ponúk: najnižšia cena

Podrobnosti a špecifikácie si môžu prevziať osobne u pani Ing. Ľudmily Horňanskej

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA               
reg. č. zákazky: 64/350/2013 
Názov zákazky: Obstaranie plynovej panvice

Kontaktná osoba: Mgr. Beáta Palúšová, telefón 0904211854         
e-mailova adresa: beata.palusova@gmail.com
Vyhlásené dňa 24.10.2013

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA               
reg. č. zákazky: 60/346/2013

Naše číslo:                          Vaša zn.:                              Vybavuje:                                           Košice

60/ 346/2013                                                                  Ing. Ľ.Horňanská                             7.11. 2013

Vec

Oznámenie 

            Oznámenie o zadávaní zákazky na dodávku výpočtovej techniky pre projekt „Elokované pracoviská SOŠT Košice – zvýšenie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít“, Kód výzvy : OPV-2012/3.1/04-SORO; ITMS kód projektu: 26130130097

Číslo položky: 2.2.1. Notebook  7 ks

Číslo položky: 2.2.2. Myš  7ks

Číslo položky: 2.2.3. Softvérový balík 1 ks

Číslo položky: 2.2.5. Tlačiareň 7 ks

Číslo položky: 2.2.6. USB Kľúč 32  10 ks

Osoba zodpovedná za zadávanie zákazky: Ing. Ľudmila Horňanská, kontakt: 0948114907

e-mailová adresa: lhornanska@gmail.com.

Termín predkladania ponúk: do 21. 11. 2013

Termín dodania predmetu zákazky: 12/2013

Kritérium hodnotenia ponúk: najnižšia cena

Podrobnosti a špecifikácie si môžu prevziať osobne u pani Ing. Ľudmily Horňanskej

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA               
reg. č. zákazky: 66/359/2013 
Názov zákazky: Obstaranie materiálu - dlažby na opravu chodby, schodiska a sociálnych zariadení v objekte praktického výcviku

Kontaktná osoba: Ing. Ľudmila Horňanská, telefón 0948 114 907         
e-mailova adresa: lhornanska@gmail.com
Vyhlásené dňa 13.11.2013

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA               
reg. č. zákazky: 67/360/2013 
Názov zákazky: Oprava chodby, schodiska a sociálnych zariadení v objekte praktického výcviku

Kontaktná osoba: Ing. Ľudmila Horňanská, telefón 0948 114 907         
e-mailova adresa: lhornanska@gmail.com
Vyhlásené dňa 13.11.2013

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA               
reg. č. zákazky: 68/361/2013 
Názov zákazky: Dodávka výpočtovej techniky pre elokované pracoviská SOŠT Košice

Kontaktná osoba: Ing. Ľudmila Horňanská, telefón 0948 114 907         
e-mailova adresa: lhornanska@gmail.com
Vyhlásené dňa 13.11.2013

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA               
reg. č. zákazky: 69/365/2013 
Názov zákazky: Dodávka skriňovej zostavy podľa nákresu do kabinetu

Kontaktná osoba: Ing. Ľudmila Horňanská, telefón 0948 114 907         
e-mailova adresa: lhornanska@gmail.com
Vyhlásené dňa 14.11.2013

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA               
reg. č. zákazky: 70/367/2013 
Názov zákazky: Komplexná oprava dielne v areáli školy

Kontaktná osoba: Ing. Ľudmila Horňanská, telefón 0948 114 907         
e-mailova adresa: lhornanska@gmail.com
Vyhlásené dňa 15.11.2013

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA               
reg. č. zákazky: 61/347/2013

Naše číslo:                          Vaša zn.:                              Vybavuje:                                           Košice

61/347/2013                                                                  Ing. Ľ.Horňanská                                18.11. 2013

Vec

Oznámenie 

            Oznámenie o zadávaní zákazky na dodávku keramických tabúľ pre projekt „Elokované pracoviská SOŠT Košice – zvýšenie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít“, Kód výzvy : OPV-2012/3.1/04-SORO; ITMS kód projektu: 26130130097

Číslo položky: 2.2.4. Keramická tabuľa 20 ks

Osoba zodpovedná za zadávanie zákazky: Ing. Ľudmila Horňanská, kontakt: 0948114907

e-mailová adresa: lhornanska@gmail.com.

Termín predkladania ponúk: do 25. 11. 2013

Termín dodania predmetu zákazky: 12/2013

Kritérium hodnotenia ponúk: najnižšia cena

Podrobnosti a špecifikácie si môžu prevziať osobne u pani Ing. Ľudmily Horňanskej

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA               
reg. č. zákazky: 62/348/2013

Naše číslo:                          Vaša zn.:                              Vybavuje:                                           Košice

62/348/2013                                                                  Ing. Ľ.Horňanská                                18.11. 2013

Vec

Oznámenie 

            Oznámenie o zadávaní zákazky na dodávku projektorov pre projekt „Elokované pracoviská SOŠT Košice – zvýšenie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít“, Kód výzvy : OPV-2012/3.1/04-SORO; ITMS kód projektu: 26130130097

Číslo položky: 2.2.23. Projektor  10 ks

Osoba zodpovedná za zadávanie zákazky: Ing. Ľudmila Horňanská, kontakt: 0948114907

e-mailová adresa: lhornanska@gmail.com.

Termín predkladania ponúk: do 25. 11. 2013

Termín dodania predmetu zákazky: 12/2013

Kritérium hodnotenia ponúk: najnižšia cena

Podrobnosti a špecifikácie si môžu prevziať osobne u pani Ing. Ľudmily Horňanskej

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA               
reg. č. zákazky: 63/349/2013

Naše číslo:                          Vaša zn.:                              Vybavuje:                                           Košice

63/349/2013                                                                  Ing. Ľ.Horňanská                                9.12. 2013

Vec

Oznámenie 

            Oznámenie o zadávaní zákazky na dodávku kancelárskeho papiera pre projekt „Elokované pracoviská SOŠT Košice – zvýšenie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít“, Kód výzvy : OPV-2012/3.1/04-SORO; ITMS kód projektu: 26130130097

Číslo položky: 1.4.1. Spotrebný tovar, prevádzkový materiál

Číslo položky: 5.5.2. Školiaci materiál a potreby

Osoba zodpovedná za zadávanie zákazky: Ing. Ľudmila Horňanská, kontakt: 0948114907

e-mailová adresa: lhornanska@gmail.com.

Termín predkladania ponúk: do 20. 12. 2013

Termín dodania predmetu zákazky: prvá dodávka do 10.1.2014 a ďalej podľa objednávok

Kritérium hodnotenia ponúk: najnižšia cena

Podrobnosti a špecifikácie si môžu prevziať osobne u pani Ing. Ľudmily Horňanskej

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA               
reg. č. zákazky: 71/409/2013

Naše číslo:                          Vaša zn.:                              Vybavuje:                                           Košice

71/409/2013                                                                  Ing. Ľ.Horňanská                                16.12. 2013

Vec

Oznámenie 

            Oznámenie o zadávaní zákazky na dodávku tonerov do tlačiarni pre projekt „Elokované pracoviská SOŠT Košice – zvýšenie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít“, Kód výzvy : OPV-2012/3.1/04-SORO; ITMS kód projektu: 26130130097

Číslo položky: 1.4.1. Spotrebný tovar, prevádzkový materiál

Osoba zodpovedná za zadávanie zákazky: Ing. Ľudmila Horňanská, kontakt: 0948114907

e-mailová adresa: lhornanska@gmail.com.

Termín predkladania ponúk: do 20. 12. 2013

Termín dodania predmetu zákazky: prvá dodávka v januári 2014

Kritérium hodnotenia ponúk: najnižšia cena

Podrobnosti a špecifikácie si môžu prevziať osobne u pani Ing. Ľudmily Horňanskej

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA               
reg. č. zákazky: 64/353/2013

Naše číslo:                          Vaša zn.:                              Vybavuje:                                           Košice

64/353/2013                                                                  Ing. Ľ.Horňanská                                17.12. 2013

Vec

Oznámenie 

            Oznámenie o zadávaní zákazky na dodávku spotrebného tovaru, prevádzkového, školiaceho materiálu a potrieb  pre projekt „Elokované pracoviská SOŠT Košice – zvýšenie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít“, Kód výzvy : OPV-2012/3.1/04-SORO; ITMS kód projektu: 26130130097

Číslo položky: 1.4.1. Spotrebný tovar, prevádzkový materiál

Číslo položky: 5.5.2. Školiaci materiál a potreby

Osoba zodpovedná za zadávanie zákazky: Ing. Ľudmila Horňanská, kontakt: 0948114907

e-mailová adresa: lhornanska@gmail.com.

Termín predkladania ponúk: do 27. 12. 2013

Termín dodania predmetu zákazky: prvá dodávka v januári 2014

Kritérium hodnotenia ponúk: najnižšia cena

Podrobnosti a špecifikácie si môžu prevziať osobne u pani Ing. Ľudmily Horňanskej

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA               
reg. č. zákazky: 72/416/2013 
Názov zákazky: Vymaľovanie izieb  na 5. poschodí starého internátu v objekte školy

Kontaktná osoba: Ing. Ľudmila Horňanská, telefón 0948 114 907         
e-mailova adresa: lhornanska@gmail.com
Vyhlásené dňa 20.12.2013

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA               
reg. č. zákazky: 73/417/2013 
Názov zákazky: Obstaranie plynového kotla do školskej jedálne - dvojplášťový 200l

Kontaktná osoba: Ing. Ľudmila Horňanská, telefón 0948 114 907         
e-mailova adresa: lhornanska@gmail.com
Vyhlásené dňa 20.12.2013

ROK 2014

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA               
reg. č. zákazky: 1/1/2014
Názov zákazky: Zníženie stropov v sociálnych zariadeniach 41 m2
suchou technológiou sadrokartónom, montáž bodového osvetlenia a vzduchotechniky.

Kontaktná osoba: Ing. Ľudmila Horňanská, telefón 0948 114 907         
e-mailova adresa: lhornanska@gmail.com
Vyhlásené dňa 10.1.2014

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA               
reg. č. zákazky:

Naše číslo:                          Vaša zn.:                              Vybavuje:                                           Košice

5/25/2014                                                                        Ing. Ľ.Horňanská                               10. 2. 2014

Vec

Oznámenie 

            Oznámenie o zadávaní zákazky na dodávku učebných pomôcok pre odbor výroba konfekcie v rámci projektu „Elokované pracoviská SOŠT Košice – zvýšenie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít“, Kód výzvy : OPV-2012/3.1/04-SORO; ITMS kód projektu: 26130130097

Číslo položky: 2.2.10. Žehliaci stôl s odsávaním v počte 3 kusov

Číslo položky: 2.2.11. Žehliaci stôl v počte 6 kusov

Číslo položky: 2.2.12. Elektroparná žehlička v počte 6 kusov

Číslo položky: 2.2.13. Krajčírska busta v počte 6 kusov

Číslo položky: 2.2.14. Obnitkovací stroj v počte 3 kusov

Číslo položky: 2.2.15. Podlepovací stroj v počte 3 kusov

Číslo položky: 2.2.16. Polohovací stôl v počte 3 kusov

Číslo položky: 2.2.17. Remosy – samostatné rozvody pre elektrické šijacie stroje v počte 12 kusov

Číslo položky: 2.2.18. Rezačka pásová v počte 3 kusov

Číslo položky: 2.2.19. Stroj na obšívanie gombíkových dierok v počte 2 kusov

Číslo položky: 2.2.20. Tvarovky v počte 9 kusov

Číslo položky: 2.2.21. Uzávierkový šijací stroj v počte 2 kusov

Číslo položky: 2.2.22. Vyvíjač technologickej pary v počte 2 kusov

Kontaktná osoba: Ing. Ľudmila Horňanská, telefón 0948 114 907         
e-mailova adresa: lhornanska@gmail.com
Vyhlásené dňa 10.2.2014

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA               
reg. č. zákazky: 4/24/2014
Názov zákazky: Rozvod internetovej siete na školskom internáte pre vysokoškolákov a dielne praktického výcviku.

Kontaktná osoba: Ing. Adrián Kisidaj, telefón 055/6228031 kl. 19       
e-mailova adresa: adrian.kisidaj@gmail.com
Vyhlásené dňa 17. 02. 2014

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA               
reg. č. zákazky: 6/30/2014
Názov zákazky: Oprava priestorov v školskej jedálni - zníženie stropov, montáž osvetlenia, úprava povrchov pomocou sadrokartónu, stierok, malieb a obkladov, ploženie dlažby - iba práce

Kontaktná osoba: Ing. Ľudmila Horňanská, telefón 0948 114 907     
e-mailova adresa: lhornanska@gmail.com
Vyhlásené dňa 17. 02. 2014

 

Naše číslo:                          Vaša zn.:                              Vybavuje:                                           Košice

 7/46 /2014                                                                Ing. Kišidaj                                       24.02. 2014

 

Vec

Oznámenie    

 

            Oznámenie o zadávaní zákazky na dodávku externých služieb  pre projekt „Mechanik hasičskej techniky – odborník pre záchranu života a majetku v stavebníctve“,

Kód výzvy : OPV-2012/1.1/08-SORO

ITMS kód projektu: 26110130580

Číslo položky: 1.3.1.3 Asistent projektového manažéra

Špecifikácia: Koordinácia a riadenie osôb zúčastnených na projekte.

Číslo položky: 1.3.2.3 Asistent finančného manažéra

Špecifikácia: Zodpovednosť za finančnú stránku projektu

Číslo položky: 1.5.3.1 Manažér monitoringu

Špecifikácia: zber údajov a informácií a spracovanie pravidelných monitorovacích a záverečnej monitorovacej správy

Osoba zodpovedná za zadávanie zákazky: Ing. Adrián Kišidaj, kontakt: 055/6228031, kl.19

e-mailová adresa: adrian.kisidaj@gmail.com.

Výzva na predkladanie ponúk bude zverejnená do 10 dní od zverejnenia tohto oznámenia.

 

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA               
reg. č. zákazky: 9/2014

 

Naše číslo:                          Vaša zn.:                              Vybavuje:                                           Košice

  9/ 82 /2014                                                                      Ing. Kišidaj                                                 25.03. 2014

 

Vec

Oznámenie    

 

            Oznámenie o zadávaní zákazky na dodávku spotrebného tovaru a prevádzkového materiálu pre projekt „Mechanik hasičskej techniky – odborník pre záchranu života a majetku v stavebníctve“,

Kód výzvy : OPV-2012/1.1/08-SORO

ITMS kód projektu: 26110130580

Číslo položky: 1.4.1. Spotrebný tovar a prevádzkový materiál

 

Osoba zodpovedná za zadávanie zákazky: Ing. Adrián Kišidaj, kontakt: 055/6228031, kl.19

e-mailová adresa: adrian.kisidaj@gmail.com.

Výzva na predkladanie ponúk bude zverejnená do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia.

 

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA               
reg. č. zákazky: 10/2014

Naše číslo:                          Vaša zn.:                              Vybavuje:                                           Košice

10/ 87 /2014                                                                      Ing. Kišidaj                                                  25.03. 2014

 

Vec

Oznámenie    

 

            Oznámenie o zadávaní zákazky na dodávku didaktickej techniky pre projekt „Mechanik hasičskej techniky – odborník pre záchranu života a majetku v stavebníctve“,

Kód výzvy : OPV-2012/1.1/08-SORO

ITMS kód projektu: 26110130580

 

Číslo položky:

Položka 2.2.1. Notebook – 15 ks

Položka 2.2.2. Myš optická – 15 ks

Položka 2.2.3. Softvérový balík – 1 multilicencia

Položka 2.2.4. Multifunkčné zariadenie – 2 kusy

Položka 2.2.5. USB Kľúč – 32 ks

Položka 2.2.6. Projektor 1 – 4 kusy

Položka 2.2.7. Projektor 2 – interaktívny projektor 8 kusov

Položka 2.2.8. Laserová tlačiareň – čiernobiela  2 kusy

Položka 2.2.9. Fotoaparát digitálny so statívom 1 kus

 

Osoba zodpovedná za zadávanie zákazky: Ing. Adrián Kišidaj, kontakt: 055/6228031, kl.19

e-mailová adresa: adrian.kisidaj@gmail.com.

Výzva na predkladanie ponúk bude zverejnená do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia.

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA               
reg. č. zákazky: 13/115/2014
Názov zákazky:
Dodávka externých služieb na vzdelávacie aktivity pre projekt: "Elokované pracoviská SOŠt Košice - zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov rómskych komunít", ITMS kód projektu: 26130130097, kód výzvy: OPV-2012/3.1./04-SORO

Kontaktná osoba: Ing. Ľudmila Horňanská, telefón 0948 114 907     
e-mailova adresa: lhornanska@gmail.com
Vyhlásené dňa 8. 04. 2014

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA               
reg. č. zákazky: 16/130/2014
Názov zákazky: Výmena okien na budovy školy

Kontaktná osoba: Ing. Adrián Kišidaj, telefón 0902289995
e-mailova adresa: adrian.kisidaj@gmail.com
Vyhlásené dňa 23. 04. 2014

 

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA               
reg. č. zákazky: 21/153/2014
Názov zákazky: Zabezpečenie školenia - Tvorba školského vzdelávacieho programu a tematických plánov

Naše číslo:                          Vaša zn.:                              Vybavuje:                                          Košice

21/153/2014                                                                      Ing. Kišidaj                                               05.05. 2014

Vec

Oznámenie    

            Oznámenie o zadávaní zákazky na pre zabezpečenie školenia – Tvorba školského vzdelávacieho programu a tematických plánov  pre projekt „Mechanik hasičskej techniky – odborník pre záchranu života a majetku v stavebníctve“,

Kód výzvy : OPV-2012/1.1/08-SORO

ITMS kód projektu: 26110130580

Číslo položky: 5.3.3. Lektor 3

Špecifikácia: Školenia učiteľov a majstrov odbornej výchovy zamerané na tvorbu školského vzdelávacieho programu a tematických výchovnovzdelávacích plánov

 

 • 2 skupiny po 13 frekventantov,

 • 1 skupina 40 hodín, celkom 80 hodín.

  Osoba zodpovedná za zadávanie zákazky: Ing. Adrián Kišidaj, kontakt: 055/6228031, kl.19

  e-mailová adresa: adrian.kisidaj@gmail.com.

  Výzva na predkladanie ponúk bude zverejnená do 3 dní od zverejnenia tohto oznámenia.

 

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA               
reg. č. zákazky: 19/183/2014
Názov zákazky: Zabezpečenie školenia - Tvorba školského vzdelávacieho programu a tematických plánov

Naše číslo:                          Vaša zn.:                              Vybavuje:                                          Košice

19/183/2014                                                                      Ing. Kišidaj                                            13.05. 2014

Vec

Oznámenie    

            Oznámenie o zadávaní zákazky na pre zabezpečenie školenia – Práca s interaktívnym dataprojektorom  pre projekt „Mechanik hasičskej techniky – odborník pre záchranu života a majetku v stavebníctve“,

Kód výzvy : OPV-2012/1.1/08-SORO

ITMS kód projektu: 26110130580

Číslo položky: 5.3.1. Lektor 2

Špecifikácia: Školenia učiteľov a majstrov odbornej výchovy zamerané na prácu s interaktívnym dataprojektorom

 

 • 1 skupina po 10 frekventantov 60 hodín

 • 1 skupina po 11 frekventantov 60 hodín, celkom 120 hodín.

  Osoba zodpovedná za zadávanie zákazky: Ing. Adrián Kišidaj, kontakt: 055/6228031, kl.19

  e-mailová adresa: adrian.kisidaj@gmail.com.

  Výzva na predkladanie ponúk bude zverejnená do 3 dní od zverejnenia tohto oznámenia.

 

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA               
reg. č. zákazky: 20/146/2014
Názov zákazky: Oprava priestorov pri mechanických dielňach

Kontaktná osoba: Ing. Adrián Kišidaj, telefón 0902289995
e-mailova adresa: adrian.kisidaj@gmail.com
Vyhlásené dňa 15. 05. 2014

 

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA               
reg. č. zákazky: 18/194/2014
Názov zákazky: Zabezpečenie školenia - Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

Naše číslo:                          Vaša zn.:                              Vybavuje:                                         Košice

18/194/2014                                                                     Ing. Kišidaj                                       15.05. 2014

Vec

Oznámenie 

            Oznámenie o zadávaní zákazky na pre zabezpečenie školenia – Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany  pre projekt „Mechanik hasičskej techniky – odborník pre záchranu života a majetku v stavebníctve“,

Kód výzvy : OPV-2012/1.1/08-SORO

ITMS kód projektu: 26110130580

Číslo položky: 5.3.4. Lektor 4

Špecifikácia: Školenia majstrov odbornej výchovy – základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany:

 • 1 skupina 9 majstrov celkom 120 hodín.

 

Osoba zodpovedná za zadávanie zákazky: Ing. Adrián Kišidaj, kontakt: 055/6228031, kl.19

e-mailová adresa: adrian.kisidaj@gmail.com.

Výzva na predkladanie ponúk bude zverejnená do 3 dní od zverejnenia tohto oznámenia.

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA               
reg. č. zákazky:
Názov zákazky: Dodávka učebných pomôcok pre odbor Stavebná výroba v rámci položiek 2.2.7. miešanie maltových zmesí v počte 4 ks a položky 2.2.8. Elektrická vŕtačka s miešacím nadstavcomv počte 4 ks pre projekt: "Elokované pracoviská SOŠt Košice - zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov rómskych komunít", ITMS kód projektu: 26130130097, kód výzvy: OPV-2012/3.1./04-SORO

Kontaktná osoba: Ing. Ľudmila Horňanská, telefón 0948114907
e-mailova adresa: lhornanska@gmail.com
Vyhlásené dňa 10.6. 2014

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA               
reg. č. zákazky: 23/211/2014
Názov zákazky: Oprava a údržba výpočtovej techniky

Kontaktná osoba: Ing. Ľudmila Horňanská, telefón 0948114907
e-mailova adresa: lhornanska@gmail.com
Vyhlásené dňa 16.6. 2014

ZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA               
reg. č. zákazky: 24/212/2014
Názov zákazky: Poskytovanie servisných služieb na zabezpečenie prevádzky dvoch počítačových sieti SOŠT

Kontaktná osoba: Ing. Ľudmila Horňanská, telefón 0948114907
e-mailova adresa: lhornanska@gmail.com
Vyhlásené dňa 16.6. 2014

ZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA               
reg. č. zákazky: 25/219/2014
Názov zákazky: Zabezpečenie stravných lístkov pre zamestnanocov SOŠT

Kontaktná osoba: Ing. Ľudmila Horňanská, telefón 0948114907
e-mailova adresa: lhornanska@gmail.com
Vyhlásené dňa 18.6. 2014

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA               
reg. č. zákazky: 26/230/2014
Názov zákazky: Dodávka tonerov do laserových tlačiarni pre projekt "Mechanik hasičskej techniky"

Kontaktná osoba: Ing. Adrián Kišidaj telefón 0902289995
e-mailova adresa: adrian.kisidaj@gmail.com
Vyhlásené dňa 19.6. 2014

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA               
reg. č. zákazky: 27/232/2014
Názov zákazky: Vykonanie pravidelného servisu, opráv a údržby služobných motorových vozidiel

Kontaktná osoba: Ing. Ľudmila Horňanská, telefón 0948114907
e-mailova adresa: lhornanska@gmail.com
Vyhlásené dňa 23.6. 2014

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA               
reg. č. zákazky: 28/244/2014
Názov zákazky: Učebné pomôcky - spotrebný tovar pre projekt "Mechanik hasičskej techniky - odborník pre záchranu života a majetku v stavebníctve"

Naše číslo:                          Vaša zn.:                              Vybavuje:                                           Košice

 28/ 244 /2014                                                                  Ing. Kišidaj                                                  24.06. 2014

Vec

Oznámenie    

            Oznámenie o zadávaní zákazky na dodávku spotrebného tovaru a prevádzkového materiálu pre projekt „Mechanik hasičskej techniky – odborník pre záchranu života a majetku v stavebníctve“,

Kód výzvy : OPV-2012/1.1/08-SORO

ITMS kód projektu: 26110130580

Číslo položky:

položka 2.2.18. Pľúcna automatika

položka 2.2.21. Prúdnica športová C52

položka 2.2.23. Hadica požiarna I.

položka 2.2.24. Hadica požiarna II.

položka 2.2.26. Savica flexibilná

položka 2.2.27. Savica tvrdená

položka 2.2.29. Kľúče na spojky 1

položka 2.2.30. Kľúče na spojky 2

položka 2.2.42. Zásahová požiarna hadica I. so spojkami

položka 2.2.43. Zásahová požiarna hadica II. so spojkami

položka 2.2.44. Požiarna hadica so spojkami

položka 2.2.45. Zásahová savica

položka 2.2.49. Zásahová prúdnica

položka 2.2.50. Prúdnica profi C

položka 2.2.51. Prúdnica so spojkou

položka 2.2.52. Štafetová prúdnica so spojkou ROT

položka 2.2.53. Prúdnica

položka 2.2.54. Prúdnica s uzáverom

položka 2.2.63. Hadica I.

položka 2.2.64. Hadica II.

položka 2.2.67. Džberová striekačka I.

položka 2.2.68. Džberová striekačka II.                                                 

 

Osoba zodpovedná za zadávanie zákazky: Ing. Adrián Kišidaj, kontakt: 055/6228031, kl.18

e-mailová adresa: adrian.kisidaj@gmail.com.

Výzva na predkladanie ponúk bude zverejnená do 3 dní od zverejnenia tohto oznámenia.

Kontaktná osoba: Ing. Adrián Kišidaj telefón 0902289995
e-mailova adresa: adrian.kisidaj@gmail.com
Vyhlásené dňa 23.6. 2014

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA               
reg. č. zákazky: 30/270/2014
Názov zákazky: Oprava a maľovanie fasády na budove školy a nádvoria pri stolárskej dielni

Kontaktná osoba: Ing. Adrián Kišidaj telefón 0902289995
e-mailova adresa: adrian.kisidaj@gmail.com
Vyhlásené dňa 01.07. 2014

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA               
reg. č. zákazky: 34/311/2014
Názov zákazky: Oznámenie o zadávaní zákazky na položku: 2.2.25. Didaktické prostriedky pre odbor výroba konfekcie  pre projekt „Elokované pracoviská SOŠT Košice – zvýšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít“, Kód výzvy : OPV-2012/3.1/04-SORO; ITMS kód projektu: 26130130097, položka krajčírske potreby. Zákazka je zrušená.

Kontaktná osoba: Ing. Ľudmila Horňanská telefón 0902289995
e-mailova adresa: lhornanska@gmail.com
Vyhlásené dňa 18.07. 2014

 

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA               
reg. č. zákazky: 38/349/2014
Názov zákazky: Oznámenie o zadávaní zákazky na položku: 2.2.25. Didaktické prostriedky pre odbor výroba konfekcie  pre projekt „Elokované pracoviská SOŠT Košice – zvýšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít“, Kód výzvy : OPV-2012/3.1/04-SORO; ITMS kód projektu: 26130130097, položka ochranné odevy. Zákazka je zrušená.

Kontaktná osoba: Ing. Ľudmila Horňanská telefón 0902289995
e-mailova adresa: lhornanska@gmail.com
Vyhlásené dňa 4. 08. 2014

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA               
reg. č. zákazky: 39/370/2014
Názov zákazky: Oznámenie o zadávaní zákazky na položku: 2.2.25. Didaktické prostriedky pre odbor výroba konfekcie  pre projekt „Elokované pracoviská SOŠT Košice – zvýšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít“, Kód výzvy : OPV-2012/3.1/04-SORO; ITMS kód projektu: 26130130097.

Kontaktná osoba: Ing. Ľudmila Horňanská telefón 0902289995
e-mailova adresa: lhornanska@gmail.com
Vyhlásené dňa 20. 08. 2014

 

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA               
reg. č. zákazky: 41/390/2014
Názov zákazky: Školici materiál a potreby

Naše číslo:                          Vaša zn.:                              Vybavuje:                                           Košice

41/390/2014                                                                      Ing. Kišidaj                                                26.08. 2014

Vec

Oznámenie    

            Oznámenie o zadávaní zákazky na dodávku školiaceho materiálu a potrieb pre projekt „Mechanik hasičskej techniky – odborník pre záchranu života a majetku v stavebníctve“,

Kód výzvy : OPV-2012/1.1/08-SORO

ITMS kód projektu: 26110130580

Číslo položky: 5.5.2. Školiaci materiál a potreby

Osoba zodpovedná za zadávanie zákazky: Ing. Adrián Kišidaj, kontakt: 055/6228031, kl.18

e-mailová adresa: adrian.kisidaj@gmail.com.

Výzva na predkladanie ponúk bude zverejnená do 3 dní od zverejnenia tohto oznámenia.

Spracoval: Ing. Adrián Kišidaj

Kontaktná osoba: Ing. Adrián Kišidaj telefón 0902289995
e-mailova adresa: adrian.kisidaj@gmail.com
Vyhlásené dňa 26.08. 2014

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA               
reg. č. zákazky: 42/412/2014
Názov zákazky: Oznámenie o zadávaní zákazky na položku: 4.5.2. Školiaci materiál a potreby - školice balíčky  pre projekt „Elokované pracoviská SOŠT Košice – zvýšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít“, Kód výzvy : OPV-2012/3.1/04-SORO; ITMS kód projektu: 26130130097.

Kontaktná osoba: Ing. Ľudmila Horňanská telefón 0902289995
e-mailova adresa: lhornanska@gmail.com
Vyhlásené dňa 10.09.2014

ZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA               
reg. č. zákazky: 43/413/2014
Názov zákazky: Obstaranie farieb a lakov

Kontaktná osoba: Ing. Ľudmila Horňanská, telefón 0948114907
e-mailova adresa: lhornanska@gmail.com
Vyhlásené dňa 10.9. 2014

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA               
reg. č. zákazky: 44/414/2014
Názov zákazky: Oznámenie o zadávaní zákazky na položku: 2.2.24. Didaktické prostriedky pre odbor stavebná výroba a 2.2.25. Didaktické prostriedky pre výrobu konfekcie pre projekt „Elokované pracoviská SOŠT Košice – zvýšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít“, Kód výzvy : OPV-2012/3.1/04-SORO; ITMS kód projektu: 26130130097 - ochranné odevy

Kontaktná osoba: Ing. Ľudmila Horňanská telefón 0902289995
e-mailova adresa: lhornanska@gmail.com
Vyhlásené dňa 10. 09. 2014

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA               
reg. č. zákazky: 45/415/2014
Názov zákazky: Oznámenie o zadávaní zákazky na položku: 2.2.24. Didaktické prostriedky pre odbor stavebná výroba  pre projekt „Elokované pracoviská SOŠT Košice – zvýšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít“, Kód výzvy : OPV-2012/3.1/04-SORO; ITMS kód projektu: 26130130097 - stavebný materiál a stavebné náradie

Kontaktná osoba: Ing. Ľudmila Horňanská telefón 0902289995
e-mailova adresa: lhornanska@gmail.com
Vyhlásené dňa 10. 09. 2014

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA               
reg. č. zákazky: 48//2014
Názov zákazky: Stroje a zariadenia

Naše číslo:                          Vaša zn.:                              Vybavuje:                                           Košice

 48/2014                                                                          Ing. Kišidaj                                     22.09. 2014

Vec

Oznámenie    

            Oznámenie o zadávaní zákazky na dodávku strojov a zariadení pre projekt „Mechanik hasičskej techniky – odborník pre záchranu života a majetku v stavebníctve“,

Kód výzvy : OPV-2012/1.1/08-SOROITMS kód projektu: 26110130580

Názov a číslo položky:

Stroje a zariadenia:                   Položka:

 Rozbrusovačka 1 kus             2.2.10.

 Prejazdový mostík 6 ks                       2.2.11.

 Plávajúce čerpadlo 1 kus         2.2.13.

 Motorová píla 1 kus                  2.2.14.

 Pretlakový ventilátor 1 kus       2.2.16.

 Sací kôš 3 ks                            2.2.22.

 Sací kôš II. 6 ks                        2.2.46.

 Kalové čerpadlo 1 kus              2.2.17.

 Reflektor 1 kus                         2.2.19.

 Nádrž 2 ks                                2.2.20.

 Rozdeľovač guľový 3 ks          2.2.25.

 Kanister 2 ks                            2.2.38.

 Rozdeľovač 3 ks                      2.2.47.

 Sada na 100m 6 ks                  2.2.48.

 Pretlakový ventil 2 ks               2.2.70

Osoba zodpovedná za zadávanie zákazky: Ing. Adrián Kišidaj, kontakt: 055/6228031, kl.18

e-mailová adresa: adrian.kisidaj@gmail.com.

Výzva na predkladanie ponúk bude zverejnená do 3 dní od zverejnenia tohto oznámenia.

 

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA               
reg. č. zákazky: 49//2014
Názov zákazky: Materiál na výcvik

 

Naše číslo:                          Vaša zn.:                              Vybavuje:                                           Košice

49/2014                                                                            Ing. Kišidaj                                        30.09. 2014

 

Vec

Oznámenie    

            Oznámenie o zadávaní zákazky na dodávku materiálu na výcvik pre projekt „Mechanik hasičskej techniky – odborník pre záchranu života a majetku v stavebníctve“,

Kód výzvy : OPV-2012/1.1/08-SORO

ITMS kód projektu: 26110130580

Materiál na výcvik pre projekt:            Položka:

Stopky 11 ks                                         2.2.31.

Píšťalka 2 ks                                         2.2.32.

Vozík 2 ks                                             2.2.33.

Vytyčovacie méty 3 ks                          2.2.34.

Kužele 2 ks                                            2.2.35.

Vytyčovacia páska 30 ks                       2.2.36.

Megafón 2 ks                                         2.2.37.

Štartovacia pištoľ 2 ks                           2.2.39.

Lajnovačka 1 kus                                   2.2.40.

Prechod 6 ks                                          2.2.41.

Hasiaci prístroj prenosný 1 kus             2.2.55.

Páčidlo 6 ks                                           2.2.56.

Hasičská sekera 3 ks                              2.2.57.

Rebrík štvordielny 1 kus                        2.2.58.

Pákové nožnice 3 ks                               2.2.59.

Zberač 3 ks                                            2.2.60.

Resuscitačná bábka 2 ks                         2.2.61.

Hasičská lekárnička 3 ks                        2.2.62.

Evakuačné nosidlá 1 ks                          2.2.65.

Tunel CTIF 2 ks                                     2.2.69.

Hasiaci prístroj 1 kus                             2.2.71.

Vysielačky 3 ks                                      2.2.72.

Havarijná sada 3 ks                                 2.2.74.

Hydrantový nadstavec 2 ks                    2.2.75.

Nosič 1 kus                                           2.2.76.

Kompozitná fľaša 2 ks                           2.2.77.

Žinenka 6 ks                                          2.2.78.

Siréna 1 kus                                           2.2.79.

Nástrekový terč 6 ks                              2.2.80.

Preťahovacie lano 6 ks                           2.2.81.

Záchytné lano 6 ks                                 2.2.82.

Lano ventilové 6 ks                                2.2.83.

Kladina 1 kus                                        2.2.84.

Bariéra 1 kus                                         2.2.85.

Zdvíhací vak 2 ks                                  2.2.86.

Požiarny ejektor 3 ks                             2.2.87.

Dlahy 3 ks                                              2.2.88.

Kľúč k podzemnému hydrantu 3 ks       2.2.89.

Trhací hák 3 ks                                      2.2.90.

 

Osoba zodpovedná za zadávanie zákazky: Ing. Adrián Kišidaj, kontakt: 055/6228031, kl.18

e-mailová adresa: adrian.kisidaj@gmail.com.

Výzva na predkladanie ponúk bude zverejnená do 1 dňa od zverejnenia tohto oznámenia.

 

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA               
reg. č. zákazky: 59/597/2014
Názov zákazky: Oznámenie o zadávaní zákazky na položku: 4.5.2. Školiaci materiál a potreby - odborná literatúra pre projekt „Elokované pracoviská SOŠT Košice – zvýšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít“, Kód výzvy : OPV-2012/3.1/04-SORO; ITMS kód projektu: 26130130097

Kontaktná osoba: Ing. Ľudmila Horňanská telefón 0902289995
e-mailova adresa: lhornanska@gmail.com
Vyhlásené dňa 14. 11. 2014

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA               
reg. č. zákazky: 66/642/2014
Názov zákazky: Oznámenie o zadávaní zákazky na "Dodávku čistiacich prostriedkov pre školu"

Kontaktná osoba: Ing. Ľudmila Horňanská telefón 0902289995
e-mailova adresa: lhornanska@gmail.com
Vyhlásené dňa 10. 12. 2014

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA               
reg. č. zákazky: 1/32/2015

Naše číslo:                          Vaša zn.:                              Vybavuje:                                           Košice

1/32/2015                                                                Ing. Ľ.Horňanská                                     27. 01. 2015

Vec

Oznámenie 

            Oznámenie o zadávaní zákazky položka:

1.6.8. Inzercia v tlačových alebo v internetových médiách pre projekt „Elokované pracoviská SOŠT Košice – zvýšenie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít“, Kód výzvy : OPV-2012/3.1/04-SORO; ITMS kód projektu: 26130130097

Osoba zodpovedná za zadávanie zákazky: Ing. Ľudmila Horňanská, kontakt: 0902289995

e-mailová adresa: lhornanska@gmail.com.

Podrobnosti a špecifikácie si môžu prevziať osobne u pani Ing. Ľudmily Horňanskej

Vyhlásené dňa 27. 01. 2015

Naše číslo:                          Vaša zn.:                              Vybavuje:                                           Košice

4/48/2015                                                                Ing. Ľ.Horňanská                                     5. 02. 2015

Vec

Oznámenie o zadávaní zákazky. 

Zabezpečenie občerstvenia v rámci položka 1.4.7. plánovaného workshopu, a to: obložené chlebíčky, nealkoholické nápoje, slané a sladké pečivo, káva, čaj, cukor a smotana pre 40 osôb preprojekt: „Elokované pracoviská SOŠT Košice – zvýšenie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít“, Kód výzvy : OPV-2012/3.1/04-SORO; ITMS kód projektu: 26130130097

Osoba zodpovedná za zadávanie zákazky: Ing. Ľudmila Horňanská, kontakt: 0902289995

e-mailová adresa: lhornanska@gmail.com.

Podrobnosti a špecifikácie si môžu prevziať osobne u pani Ing. Ľudmily Horňanskej

Vyhlásené dňa 5. 2. 2015

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA               
reg. č. zákazky: 5/55/2015
Názov zákazky: Oznámenie o zadávaní zákazky na "Dodávka hygienického programu - dezinfekčný gel - tekuté mydlo, utierky na ruky, toaletný mapier jednovrstvový do malého a veľkého zásobníka, vôňa do dávkovača, dámska hygiena"

Kontaktná osoba: Ing. Ľudmila Horňanská telefón 0902289995
e-mailova adresa: lhornanska@gmail.com
Vyhlásené dňa 10. 02. 2015

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA               
reg. č. zákazky: 9/2015
Názov zákazky: Odborná literatúra

Oznámenie o zadávaní zákazky na dodávku odbornej literatúry pre projekt „Mechanik hasičskej techniky – odborník pre záchranu života a majetku v stavebníctve“

Kód výzvy : OPV-2012/1.1/08-SOROITMS kód projektu: 26110130580

Položka č.: 4.5.2. Školiaci materiál a potreby

Osoba zodpovedná za zadávanie zákazky: Ing. Adrián Kišidaj, kontakt: 055/6228031, kl.18

e-mailová adresa: adrian.kisidaj@gmail.com.

Zverejnené 27.02.2015

 

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA               
reg. č. zákazky: 10/2015
Názov zákazky: Letáky, skladačky, plagáty, brožúrky, CDROM a grafické spracovanie a tlač publikácie

Oznámenie o zadávaní zákazky na letákov, skladačiek, plagátov, brožúrky CDROM a grafické spracovanie a tlač publikácie pre projekt „Mechanik hasičskej techniky – odborník pre záchranu života a majetku v stavebníctve“

Kód výzvy : OPV-2012/1.1/08-SOROITMS kód projektu: 26110130580

Položka č.: 1.6.1. Letáky, skladačky

                   1.6.2. Plagáty

                   1.6.3. Brožúry

                   1.6.4. CDROM

                   3.4.3. Grafické spracovanie a tlač publikácie

Osoba zodpovedná za zadávanie zákazky: Ing. Adrián Kišidaj, kontakt: 055/6228031, kl.18

e-mailová adresa: adrian.kisidaj@gmail.com.

Zverejnené 27.02.2015

 

OZNÁMENIE O ZADÁVANÍ ZÁKAZKY             
reg. č. zákazky: 11/2015
Názov zákazky: Flipchart stoja, krátky slovník slov. jazyka, symbolický slovník slovenčíny

Cenový prieskum dňa 12. 03. 2015

Kontaktná osoba: Ing. Ľudmila Horňanská telefón 0902289995
e-mailova adresa: lhornanska@gmail.com

 

OZNÁMENIE O ZADÁVANÍ ZÁKAZKY             
reg. č. zákazky: 12/2015
Názov zákazky: Píla pokosová 2 ks, píla kotúčová, píla priamočiara

Cenový prieskum dňa 19. 03. 2015

Kontaktná osoba: Ing. Ľudmila Horňanská telefón 0902289995
e-mailova adresa: lhornanska@gmail.com

 

OZNÁMENIE O ZADÁVANÍ ZÁKAZKY             
reg. č. zákazky: 13/2015
Názov zákazky: Stavebný materiál

Cenový prieskum dňa 30. 03. 2015

Kontaktná osoba: Ing. Ľudmila Horňanská telefón 0902289995
e-mailova adresa: lhornanska@gmail.com

 

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA               
reg. č. zákazky: 14/2015
Názov zákazky: Dodávka reklamných predmetov pre projekt

Oznámenie o zadávaní zákazky na dodávku reklamných predmetov zaúčelom publicity projektu: „Mechanik hasičskej techniky – odborník pre záchranu života a majetku v stavebníctve“

Kód výzvy : OPV-2012/1.1/08-SOROITMS kód projektu: 26110130580

Položka č.: 1.6.7 Tlačové konferencie a workshopy zamerané na publicitu projektu  a položka 1.6.9. Perá          

Osoba zodpovedná za zadávanie zákazky: Ing. Adrián Kišidaj, kontakt: 055/6228031, kl.18

e-mailová adresa: adrian.kisidaj@gmail.com.

Zverejnené 19. 03. 2015

Naše číslo:                          Vaša zn.:                              Vybavuje:                                           Košice

16/147/2015                                                               Ing. Ľ.Horňanská                                     07.05.2015

Vec

Oznámenie o zadávaní zákazky. 

Zabezpečenie občerstvenia v rámci položka 1.6.10. plánovaného workshopu, a to: obložené chlebíčky, nealkoholické nápoje, slané a sladké pečivo, káva, čaj, cukor a smotana pre 40 osôb preprojekt: „Mechanik hasičskej techniky - odborník pre záchranu života a majetku v stavebníctve, ITMS Kód projektu: 26110130580,Kód výzvy OPV2012/1.1./08-SORO

Osoba zodpovedná za zadávanie zákazky: Ing. Ľudmila Horňanská, kontakt: 0902289995

e-mailová adresa: lhornanska@gmail.com.

Podrobnosti a špecifikácie si môžu prevziať osobne u pani Ing. Ľudmily Horňanskej

Vyhlásené dňa 07. 05. 2015

OZNÁMENIE O ZADÁVANÍ ZÁKAZKY             
reg. č. zákazky: 17/2015
Názov zákazky: Hranol omietaný, dosky omietané, fošne omietané

Cenový prieskum dňa 12. 05. 2015

Kontaktná osoba: Ing. Ľudmila Horňanská telefón 0902289995
e-mailova adresa: lhornanska@gmail.com

 

OZNÁMENIE O ZADÁVANÍ ZÁKAZKY             
reg. č. zákazky: /2015
Názov zákazky: Hp Color Laserjet 3525 dn

Cenový prieskum dňa 19. 05. 2015

Kontaktná osoba: Ing. Mikuláš Tirpák 0902289995
e-mailova adresa:

 

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA               
reg. č. zákazky: 18/159/2015
Názov zákazky: Oznámenie o zadávaní zákazky na "Oprava priestorov na elokovanom pracovisku v Slanci"

Kontaktná osoba: Ing. Ľudmila Horňanská telefón 0902289995
e-mailova adresa: lhornanska@gmail.com
Vyhlásené dňa 4. 6. 2015

Naše číslo:                          Vaša zn.:                              Vybavuje:                                           Košice

19/164/2015                                                               Ing. Ľ.Horňanská                                15.06.2015

Vec

Oznámenie o zadávaní zákazky. 

       Oznámenie o zadávaní zákazky položka:
1.6.8. Inzercia v tlačových alebo v internetových médiách pre projekt : „Mechanik hasičskej techniky - odborník pre záchranu života a majetku v stavebníctve, ITMS Kód projektu: 26110130580,Kód výzvy OPV2012/1.1./08-SORO

Osoba zodpovedná za zadávanie zákazky: Ing. Ľudmila Horňanská, kontakt: 0902289995

e-mailová adresa: lhornanska@gmail.com.

Podrobnosti a špecifikácie si môžu prevziať osobne u pani Ing. Ľudmily Horňanskej

Vyhlásené dňa 15.06.2015

OZNÁMENIE O ZADÁVANÍ ZÁKAZKY             
reg. č. zákazky: 23/2015
Názov zákazky: Vaľanda s matracom s uložným priestorom bez čela, výklopné otváranie z boku

Cenový prieskum dňa 01. 07. 2015

Kontaktná osoba: Ing. Ľudmila Horňanská telefón 0902289995
e-mailova adresa: lhornanska@gmail.com

 

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA               
reg. č. zákazky: 27/219/2015
Názov zákazky: Oznámenie o zadávaní zákazky na "Dodávka použitej šijacej techniky pre elokované pracoviská SOŠT Košice"

Kontaktná osoba: Ing. Ľudmila Horňanská telefón 0902289995
e-mailova adresa: lhornanska@gmail.com
Vyhlásené dňa 20. 07. 2015

OZNÁMENIE O ZADÁVANÍ ZÁKAZKY             
reg. č. zákazky: 32/2015
Názov zákazky: Dodávka laminátovej podlahy

Cenový prieskum dňa 20.08.2015

Kontaktná osoba: Ing. Ľudmila Horňanská telefón 0902289995
e-mailova adresa: lhornanska@gmail.com

 

OZNÁMENIE O ZADÁVANÍ ZÁKAZKY             
reg. č. zákazky: 34/2015
Názov zákazky: Dodávka podlahovej krytiny

Cenový prieskum dňa 20.08.2015

Kontaktná osoba: Ing. Ľudmila Horňanská telefón 0902289995
e-mailova adresa: lhornanska@gmail.com

 

OZNÁMENIE O ZADÁVANÍ ZÁKAZKY             
reg. č. zákazky: 36/2015
Názov zákazky: BASIC Triangle-flipchart 105x68 cm, Economy-biela tabuľa 100x150 cm

Cenový prieskum dňa 26.08.2015

Kontaktná osoba: Ing. Ľudmila Horňanská telefón 0902289995
e-mailova adresa: lhornanska@gmail.com

 

OZNÁMENIE O ZADÁVANÍ ZÁKAZKY             
reg. č. zákazky: 38/2015
Názov zákazky: Otáčacie stoličky k šijacím strojom

Cenový prieskum dňa 07. 09. 2015

Kontaktná osoba: Ing. Ľudmila Horňanská telefón 0902289995
e-mailova adresa: lhornanska@gmail.com

 

OZNÁMENIE O ZADÁVANÍ ZÁKAZKY             
reg. č. zákazky: 41/2015
Názov zákazky: Lavice do čakárne PN ISO plastové

Cenový prieskum dňa 22.09.2015

Kontaktná osoba: Ing. Ľudmila Horňanská telefón 0902289995
e-mailova adresa: lhornanska@gmail.com

 

OZNÁMENIE O ZADÁVANÍ ZÁKAZKY             
reg. č. zákazky: 42/2015
Názov zákazky: Elektrické náradie

Cenový prieskum dňa 24.09.2015

Kontaktná osoba: Ing. Mikuláš Tirpák telefón 0902289995
e-mailova adresa:

 

OZNÁMENIE O ZADÁVANÍ ZÁKAZKY             
reg. č. zákazky: 43/2015
Názov zákazky: Náradie do elektrickej učebne

Cenový prieskum dňa 24.09.2015

Kontaktná osoba: Ing. Mikuláš Tirpák telefón 0902289995
e-mailova adresa:

 

OZNÁMENIE O ZADÁVANÍ ZÁKAZKY             
reg. č. zákazky: 49/2015
Názov zákazky: Zabezpečenie internetového pripojenia do všetkých učební a kabinetov na škole

Cenový prieskum dňa 09.11.2015

Kontaktná osoba: Ing. Ľudmila Horňanská telefón 0902289995
e-mailova adresa: lhornanska@gmail.com

 

OZNÁMENIE O ZADÁVANÍ ZÁKAZKY             
reg. č. zákazky: 51/2015
Názov zákazky: Dodávka farieb a lakov pre SOŠT

Cenový prieskum dňa 16.11.2015

Kontaktná osoba: Ing. Ľudmila Horňanská telefón 0902289995
e-mailova adresa: lhornanska@gmail.com

 

OZNÁMENIE O ZADÁVANÍ ZÁKAZKY             
reg. č. zákazky: 50/2015
Názov zákazky: Dodávka 2 - miestneho osobného motorového vozidlá skriňová dodávka kombi

Cenový prieskum dňa 18.11.2015

Kontaktná osoba: Ing. Ľudmila Horňanská telefón 0902289995
e-mailova adresa: lhornanska@gmail.com

 

OZNÁMENIE O ZADÁVANÍ ZÁKAZKY             
reg. č. zákazky: 53/2015
Názov zákazky: Zabezpečovacie zariadenie vrátane kamerového systému inštalácie

Cenový prieskum dňa 23.11.2015

Kontaktná osoba: Ing. Ľudmila Horňanská telefón 0902289995
e-mailova adresa: lhornanska@gmail.com

 

OZNÁMENIE O ZADÁVANÍ ZÁKAZKY             
reg. č. zákazky: 54/2015
Názov zákazky: Dodávka kancelárskych potrieb

Cenový prieskum dňa 24.11.2015

Kontaktná osoba: Ing. Ľudmila Horňanská telefón 0902289995
e-mailova adresa: lhornanska@gmail.com

 

OZNÁMENIE O ZADÁVANÍ ZÁKAZKY             
reg. č. zákazky: 58/2015
Názov zákazky: Dodávka čierneho uhlia pre elok. pracoviská

Cenový prieskum dňa 24.11.2015

Kontaktná osoba: Ing. Mikuláš Tirpák telefón 0902289995