O škole Kontakt, doklady, vzory Odbory Triedy Učitelia Pre študentov Záujemcom o štúdium Známky
Navigácia

Virtuálna prehliadka

Sieť odborov

 

 

Piatok 18. 1. 2019
Počet návštev: 5374590

Sme radi, že ste navštívili našu stránku

Novinky

  • Od 1.októbra 2018 naša škola je zapojená do projektu Erasmus+ „ We are where we live?!“. Projekt umožní našim študentom zdokonaliť sa v anglickom jazyku, spoznať odlišné kultúry, zvýšiť ich interkultúrne kompetencie a IKT zručnosti. Spolu s našimi partnermi zo škôl v Nemecku, Taliansku a Španielsku budeme skúmať vplyv lokálnych faktorov na rozvoj osobnosti. Počas 21 mesiacov trvania projektu študenti budú mať možnosť navštíviť Národný park Cuenca Alta del Manzazares v Španielsku, Národný park na ostrove Sicília v meste Catania, prístav v Hamburgu a Národný park Wattenmeer. Študenti sa naučia vytvoriť interaktívny plagát, oživiť kreslenú animáciu a budú mať príležitosť pracovať s 3D tlačiarňou. Na každý mesiac sú naplánované iné aktivity a témy, ktorým sa budeme venovať. V mesiacoch október a november to bola návšteva Medzinárodného festivalu horských filmov, beseda s psychológom, súťaž na logo projektu, literárna súťaž a Deň otvorených dverí pre žiakov zo základných škôl. Naše projektové aktivity prezentujeme na stránke eTwinning, ktorá umožňuje výmenu informácií s našimi projektovými partnermi, ako aj na webovej stránke školy.

  • IROP

  • 9. 12. 2018

    Aktualizovali sme modul Žiacka školská rada