O škole Kontakt, doklady, vzory Odbory Triedy Učitelia Pre študentov Záujemcom o štúdium Známky
Navigácia

Zoznam tried

Názov
I. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Kršková
I. B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Iveta Vargová
I. C Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Katarína Goldová
I. D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Krištofová
I. E Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Ingrid Halušková
I. F Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Kalivodová
I. G Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Róbert Smrčo
I. H Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Renáta Juhászová
I. I Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Adriána Štefanovičová
I. J Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Marián Kríž
I. K Rozvrh
Triedny učiteľ Slávka Janočková
I. L Rozvrh
Triedny učiteľ Bc.Monika Miľová
I. M Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Vološčuková
I. N Rozvrh
Triedny učiteľ Dana Nohajová
I. NS Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Novotná
I. O Rozvrh
Triedny učiteľ Eva Tomašiaková
I. P Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Igor Poprocký
II. A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Hana Nováková
II. B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Beatrix Vadászová
II. C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ivana Hostovičaková
II. D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Renáta Juhászová
II. E Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ing.Slavomila Lengyel Macková
II. F Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Iveta Gotthardtová
II. G Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Maroš Vikartovský
II. H Rozvrh
Triedny učiteľ Monika Porochnavá
II. I Rozvrh
Triedny učiteľ Monika Galasová-Zaufalová
II. J Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lenka Balogová
II. K Rozvrh
Triedny učiteľ Bc.Milena Drabiková
II. L Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Vološčuková
II. M Rozvrh
Triedny učiteľ Martin Žiga
II. N Rozvrh
Triedny učiteľ Anita Ležáková
II. NS Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Michala Hanušinová
II. O Rozvrh
Triedny učiteľ Oskar Varga
III. A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Milan Ševec
III. B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Daniela Kožárová
III. C Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Beáta Sárossyová
III. D Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Augustín Roman
III. E Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Martin Habala
III. F Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Michala Hanušinová
III. G Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martina Mikulová
III. H Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alena Sotáková
IV. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dorota Golianová
IV. B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Alena Petrušková
IV. C Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Mária Ferenčíková
IV. D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Butalová
IV. E Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Beáta Sárossyová

© aScAgenda 2019.0.1143 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.01.2019