O škole Kontakt, doklady, vzory Odbory Triedy Učitelia Pre študentov Záujemcom o štúdium Známky
Navigácia

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka
Foto č.1 1 Rozvrh
Mgr. Dorota Golianová
Foto č.11 11 Rozvrh
Mgr. Katarína Krištofová
Foto č.12 12 Rozvrh
Ing. Alena Petrušková
Foto č.13 13 Rozvrh
Ing. Beáta Sárossyová
Foto č.14 14 Rozvrh
Ing. Iveta Gotthardtová
Foto č.15 15 Rozvrh
Foto č.2 2 Rozvrh
Ing. Ingrid Halušková
Foto č.21 21 Rozvrh
Ing. Milan Ševec
Foto č.22 22 Rozvrh
Ing. Beatrix Vadászová
Foto č.23 23 Rozvrh
Ing. Marta Kohútová
Jozef Žemba
Foto č.24 24 Rozvrh
Ing. Daniela Kožárová
Foto č.25 25 Rozvrh
Foto č.26 26 Rozvrh
Ing. Iveta Vargová
Foto č.3 3 Rozvrh
Mgr. Martina Mikulová
Foto č.31 31 Rozvrh
Ing. Hana Nováková
Foto č.32 32 Rozvrh
Mgr. Ivana Hostovičaková
Mgr. Renáta Juhászová
Foto č.33 33 Rozvrh
Foto č.34 34 Rozvrh
Foto č.35 35 Rozvrh
Ing. Augustín Roman
Foto č.36 36 Rozvrh
Ing. Katarína Goldová
Foto č.37 37 Rozvrh
Ing. Slávka Šoltésová
Foto č.4 4 Rozvrh
Foto č.41 41 Rozvrh
PhDr. Mária Ferenčíková
Foto č.42 42 Rozvrh
Mgr. Eva Kršková
Foto č.5 5 Rozvrh
Mgr. Michala Hanušinová
  DIELŇA D Rozvrh
Foto POSILŇOVŇA POS Rozvrh
  Požiarna stanica PS Rozvrh
  TV TV Rozvrh
Mgr. Róbert Smrčo
Mgr. Maroš Vikartovský
  TV2 TV2 Rozvrh

© aScAgenda 2019.0.1143 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.01.2019