O škole Kontakt, doklady, vzory Odbory Triedy Učitelia Pre študentov Záujemcom o štúdium Známky
Navigácia

Zoznam krúžkov

WWW Názov    Popis
Angličtina hravo škola
Angličtina pre tretiakov (A, B, E) škola
Aranžérsky krúžok Kecerovce
Domáci majster Veľká Ida
Drevársky II Kuzmice
Drevársky krúžok I Kecerovce
Futbalový krúžok internát
Futbalový krúžok I Slanec
Futbalový krúžok II Drahňov
Futbalový krúžok III Kecerovce
Futbalový krúžok IV. Bidovce
Hasičský krúžok OV
Hudobný krúžok Luník IX
Internátny blog - Bulletín v ŠI internát
Internetový krúžok internát
Kondičná kulturistika internát
Konverzácia v ANJ pre maturantov škola
Konverzácia v NEJ pre maturantov škola
Konzultácie k ročníkovému projektu škola
Kreatívny Slanec
Krúžok šikovných rúk I OV
Krúžok šikovných rúk II Kecerovce
Krúžok šikovných rúk III Slanec
Krúžok šikovných rúk IX. Drahňov
Krúžok šikovných rúk VII Veľká Ida
Krúžok šikovných rúk VIII. Bidovce
Krúžok tvorivej dielne Kecerovce
Krúžok tvorivej dielne II Slanec
Krúžok tvorivosti Luník IX
Matematika v kocke škola
Praktická žena Veľká Ida
Slovenčina k maturite škola
Stolnotenisový krúžok internát
Športovo-pohybové hry Veľká Ida
Športový krúžok Kecerovce
Športový krúžok Nová Polhora
Tanečný krúžok I Kecerovce
Tanečný krúžok II Luník IX
Turistický krúžok I Kecerovce
Základy navrhovania odevov Nová Polhora
Zemepisný krúžok internát

© aScAgenda 2019.0.1143 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.01.2019