O škole Kontakt, doklady, vzory Odbory Triedy Učitelia Pre študentov Záujemcom o štúdium Známky
Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
PhDr. Ján Pituch Zvyšovanie profesijných kompetencií cvičných pedagogických zamestnancov 15 81
Príprava triednych učiteľov na manažérstvo kavlity vzdelávania 47
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
PhDr. Milan Lazorčák Zvyšovanie profesijných kompetencií cvičných pedagogických zamestnancov 15 81
Obsluha interaktívnej tabule 12
Príprava triednych učiteľov na manažérstvo kavlity vzdelávania 47
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Ing. Slávka Šoltésová Rozširujúce štúdium - informatika 60 172
Tvorba vzdelávacieho programu školy 11
GeoGebra v edukačnom procese 15
E-learning vo výchovnovzdelávacomprocese v základných a stredných školách 14
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Práca s interaktívnou tabuľou QOMO a softvérom Flow!Works 10
Modernizácia vyučovania informatiky na základných a stredných školách 47
Ing. Tomáš Belobrad Príprava a spracovanie obrazového materiálu programovým vybavením systému Windows na pojdporu tvorivosti a vizualizácie vo vyučovaní 6 32
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Príprava a spracovanie obrazového materiálu programovým vybavením systému Windows na pojdporu tvorivosti a vizualizácie vo vyučovaní 11
Michal Fedorko Interaktívna komunikácia vo výučbe 15 32
Príprava a spracovanie obrazového materiálu programovým vybavením systému Windows na pojdporu tvorivosti a vizualizácie vo vyučovaní 6
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11
Milan Košč Príprava a spracovanie obrazového materiálu programovým vybavením systému Windows na pojdporu tvorivosti a vizualizácie vo vyučovaní 6 32
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Jozef Kropko Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11 32
Príprava a spracovanie obrazového materiálu programovým vybavením systému Windows na pojdporu tvorivosti a vizualizácie vo vyučovaní 6
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Ing. Igor Poprocký Interaktívna komunikácia vo výučbe 15 32
Príprava a spracovanie obrazového materiálu programovým vybavením systému Windows na pojdporu tvorivosti a vizualizácie vo vyučovaní 6
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11
Mgr. Alena Sotáková Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11 32
Príprava a spracovanie obrazového materiálu programovým vybavením systému Windows na pojdporu tvorivosti a vizualizácie vo vyučovaní 6
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Ing. Beáta Sárossyová Aktivizujúce metódy vo výučbe odborných predmetov 10 33
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
Maturitná skúška z odborných predmetov na stredných odborných školách 15
Mgr. Jana Butalová Využitie informvačných technológií v práci s dokumentmi a mutimédiami 15 60
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Ing. Katarína Goldová Štátna jazyková skúška z jazyka anglického 60 75
Zvyšovanie profesijných kompetencií cvičných pedagogických zamestnancov 15
Ing. Ingrid Halušková Vytvorenie učebnice 20 92
Zvyšovanie profesijných kompetencií cvičných pedagogických zamestnancov 15
Výchovný poradca 47
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Mgr. Anna Kalivodová Základy nanovedy a nanotechnológií 15 93
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Tvorba vzdelávacieho programu školy 11
Využitie digitálnej fotografie vo vyučovacom procese 12
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Obsluha interaktívnej tabule 12
Ing. Marta Kohútová Modernizácia vzdelávania na stredných školách s podporou IKT 35 62
Obsluha interaktívnej tabule 12
Zvyšovanie profesijných kompetencií cvičných pedagogických zamestnancov 15
Ing. Daniela Kožárová Obsluha interaktívnej tabule 12 66
Zvyšovanie profesijných kompetencií cvičných pedagogických zamestnancov 15
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Príprava a spracovanie obrazového materiálu programovým vybavením systému Windows na pojdporu tvorivosti a vizualizácie vo vyučovaní 6
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Ing. Hana Nováková Štátna jazyková skúška z jazyka anglického 60 60
Ing. Iveta Vargová Zvyšovanie profesijných kompetencií cvičných pedagogických zamestnancov 15 27
Obsluha interaktívnej tabule 12
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 0
Maturitná skúška z odborných predmetov na stredných odborných školách 0
Aktivizujúce metódy vo výučbe odborných predmetov 0
Mária Árvayová Interaktívna komunikácia vo výučbe 15 32
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11
Príprava a spracovanie obrazového materiálu programovým vybavením systému Windows na pojdporu tvorivosti a vizualizácie vo vyučovaní 6
Bc.Miroslav Bodnár Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11 32
Príprava a spracovanie obrazového materiálu programovým vybavením systému Windows na pojdporu tvorivosti a vizualizácie vo vyučovaní 6
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Jozef Dorko Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11 32
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Príprava a spracovanie obrazového materiálu programovým vybavením systému Windows na pojdporu tvorivosti a vizualizácie vo vyučovaní 6
Bc.Milena Drabiková Príprava a spracovanie obrazového materiálu programovým vybavením systému Windows na pojdporu tvorivosti a vizualizácie vo vyučovaní 6 32
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Ján Fedorko Interaktívna komunikácia vo výučbe 15 32
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11
Príprava a spracovanie obrazového materiálu programovým vybavením systému Windows na pojdporu tvorivosti a vizualizácie vo vyučovaní 6
Bc.Monika Miľová Príprava a spracovanie obrazového materiálu programovým vybavením systému Windows na pojdporu tvorivosti a vizualizácie vo vyučovaní 6 32
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11
Jozef Minarik Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11 32
Príprava a spracovanie obrazového materiálu programovým vybavením systému Windows na pojdporu tvorivosti a vizualizácie vo vyučovaní 6
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Štefan Skyba Interaktívna komunikácia vo výučbe 15 32
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11
Príprava a spracovanie obrazového materiálu programovým vybavením systému Windows na pojdporu tvorivosti a vizualizácie vo vyučovaní 6
Oto Sliva Interaktívna komunikácia vo výučbe 15 32
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11
Príprava a spracovanie obrazového materiálu programovým vybavením systému Windows na pojdporu tvorivosti a vizualizácie vo vyučovaní 6
Milan Somoši Príprava a spracovanie obrazového materiálu programovým vybavením systému Windows na pojdporu tvorivosti a vizualizácie vo vyučovaní 6 32
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Jaroslav Tkáč Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11 32
Príprava a spracovanie obrazového materiálu programovým vybavením systému Windows na pojdporu tvorivosti a vizualizácie vo vyučovaní 6
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Michal Vargovčák Príprava a spracovanie obrazového materiálu programovým vybavením systému Windows na pojdporu tvorivosti a vizualizácie vo vyučovaní 6 21
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Marián Zgola Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11 32
Príprava a spracovanie obrazového materiálu programovým vybavením systému Windows na pojdporu tvorivosti a vizualizácie vo vyučovaní 6
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15


© aScAgenda 2019.0.1143 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.01.2019