O škole Kontakt, doklady, vzory Odbory Triedy Učitelia Pre študentov Záujemcom o štúdium Známky
Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
PhDr. Ján Pituch PJ Rozvrh
Riaditeľ
 
 
PhDr. Milan Lazorčák LM Rozvrh
Zástupca riaditeľa pre TV
m.lazorcak@gmail.com
Foto Ing. Slávka Šoltésová ŠS Rozvrh
Zástupkyňa riaditeľa pre TV
Kabinet: č.37
zrtvku@gmail.com
 
 
Ing. Pavol Piskai PP Rozvrh
Zástupca riaditeľa
 
 
Ing. Tomáš Belobrad BT Rozvrh
Vedúci úseku odborného vzdelávania v COVaP
 
 
Michal Fedorko FM Rozvrh
Vedúci úseku praktického vyučovania
michal.fedorko@gmail.com
 
 
Milan Košč KS Rozvrh
Vedúci EP
 
 
MVDr. Anna Kondorová KO Rozvrh
Vedúca vychovávateľka
 
 
Jozef Kropko KJ Rozvrh
Hlavný majster
 
 
Ing. Igor Poprocký PI Rozvrh
Hlavný majster
Triedny učiteľ: I. P
 
 
Mgr. Alena Sotáková SO Rozvrh
Hlavná majsterka
Triedna učiteľka: III. H
 
 
Mgr. Renáta Juhászová JR Rozvrh
Učiteľka, predsedníčka PK
Triedna učiteľka: I. H
Triedna učiteľka: II. D
Kabinet: č.32
 
 
Mgr. Katarína Krištofová KK Rozvrh
Učiteľka, predsedníčka PK
Triedna učiteľka: I. D
Vedie krúžok: Konverzácia v NEJ pre maturantov
Kabinet: č.11
 
 
Ing. Alena Petrušková PA Rozvrh
Učiteľka, predsedníčka PK
Triedna učiteľka: IV. B
Kabinet: č.12
 
 
Ing. Beáta Sárossyová SB Rozvrh
Učiteľka, predsedníčka PK
Triedna učiteľka: III. C
Triedna učiteľka: IV. E
Kabinet: č.13
 
 
Ing. Milan Ševec ŠM Rozvrh
Učiteľ, predseda PK
Triedny učiteľ: III. A
Kabinet: č.21
 
 
Mgr. Maroš Vikartovský VM Rozvrh
Učiteľ, predseda PK
Triedny učiteľ: II. G
Kabinet: TV
 
 
Mgr. Eleonóra Baloghová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Miroslav Betuš, PhD. BE Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Jana Butalová BJ Rozvrh
Triedna učiteľka: IV. D
Vedie krúžok: Slovenčina k maturite
 
 
Mgr. Andrea Černoková Učiteľka
 
 
Mgr. Iveta Čičáková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Anna Čižmárová ČA Rozvrh
Učiteľka
 
 
PhDr. Mária Ferenčíková FE Rozvrh
Triedna učiteľka: IV. C
Vedie krúžok: Konverzácia v ANJ pre maturantov
Kabinet: č.41
 
 
Mgr. Vladimíra Fortunová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Katarína Goldová GK Rozvrh
Triedna učiteľka: I. C
Kabinet: č.36
kgoldova@gmail.com
 
 
Mgr. Dorota Golianová GO Rozvrh
Triedna učiteľka: IV. A
Kabinet: č.1
 
 
Ing. Iveta Gotthardtová GA Rozvrh
Triedna učiteľka: II. F
Vedie krúžok: Konzultácie k ročníkovému projektu
Kabinet: č.14
 
 
Ing. Martin Habala HA Rozvrh
Triedny učiteľ: III. E
 
 
Ing. Ingrid Halušková HI Rozvrh
Triedna učiteľka: I. E
Kabinet: č.2
 
 
Ing. Iveta Hanudeľová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Michala Hanušinová HM Rozvrh
Triedna učiteľka: II. NS
Triedna učiteľka: III. F
Kabinet: č.5
miska.hanusinova@gmail.com
 
 
Mgr. Martina Hardová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Ľudmila Hartlová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Bc. František Havrilla Rozvrh
Vychovávateľ
Vedie krúžok: Stolnotenisový krúžok
 
 
Mgr. Ivana Hostovičaková HO Rozvrh
Triedna učiteľka: II. C
Kabinet: č.32
 
 
Mgr. Emília Hudačková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Anna Kalivodová KA Rozvrh
Triedna učiteľka: I. F
 
 
Ing. Marta Kohútová KH Rozvrh
Učiteľka
Kabinet: č.23
 
 
Ing. Daniela Kožárová Rozvrh
Triedna učiteľka: III. B
Kabinet: č.24
 
 
Mgr. Eva Kršková KE Rozvrh
Triedna učiteľka: I. A
Vedie krúžok: Angličtina hravo
Kabinet: č.42
 
 
Ing. Jana Lahitová LH Rozvrh
Vychovávateľka
Vedie krúžok: Internátny blog - Bulletín v ŠI
 
 
Mgr. Ing. Slavomila Lengyel Macková MS Rozvrh
Triedna učiteľka: II. E
Vedie krúžok: Matematika v kocke
 
 
Mgr. Miroslava Mariničová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Renáta Matová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Martina Mikulová MM Rozvrh
Triedna učiteľka: III. G
Kabinet: č.3
 
 
Mgr. Tünde Mokcsay MT Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Tomáš Németh NT Rozvrh
Učiteľ
 
 
Ing. Hana Nováková NH Rozvrh
Triedna učiteľka: II. A
Vedie krúžok: Angličtina pre tretiakov (A, B, E)
Kabinet: č.31
 
 
Mgr. Mária Novotná NM Rozvrh
Triedna učiteľka: I. NS
 
 
Ing. Iveta Pavlenková PV Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Jana Petrášová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Milan Polča PO Rozvrh
Učiteľ
 
 
PaedDr. Agáta Prevužňáková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Augustín Roman RA Rozvrh
Triedny učiteľ: III. D
Kabinet: č.35
 
 
Mgr. Jiří Shejbal SJ Vychovávateľ
Vedie krúžok: Futbalový krúžok
 
 
Mgr. Róbert Smrčo SR Rozvrh
Triedny učiteľ: I. G
Kabinet: TV
 
 
PaedDr. Dana Sobotová Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Mgr. Stanislav Striženec Rozvrh
Učiteľ
 
 
Ing. Michal Škriab Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Mária Šromovská Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Ľubomíra Šupíková Rozvrh
Vychovávateľka
Vedie krúžok: Zemepisný krúžok
 
 
Ing. Vladimír Turok TV Rozvrh
Vychovávateľ
Vedie krúžok: Internetový krúžok
Vedie krúžok: Kondičná kulturistika
 
 
Ing. Beatrix Vadászová VB Rozvrh
Triedna učiteľka: II. B
Kabinet: č.22
 
 
Ing. Iveta Vargová VI Rozvrh
Triedna učiteľka: I. B
Kabinet: č.26
 
 
Mgr. Zuzana Vašková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Helena Verebová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Eva Zegleňová ZE Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mária Árvayová AA Rozvrh
Majsterka
 
 
Jozef Baffy BF Rozvrh
Majster
 
 
Mgr. Lenka Balogová BL Rozvrh
Majsterka
Triedna učiteľka: II. J
Vedie krúžok: Tanečný krúžok I
 
 
Ivan Bimbó BI Rozvrh
Majster
Vedie krúžok: Drevársky krúžok I
 
 
Bc. Miroslav Bodnár BM Rozvrh
Majster
 
 
Ľudovít Čisár ČL Rozvrh
Majster
Vedie krúžok: Domáci majster
 
 
Silvia Dalekorejová Rozvrh
Majsterka
 
 
Milan Dopiriak DO Rozvrh
Majster
 
 
Jozef Dorko DJ Rozvrh
Majster
 
 
Bc. Milena Drabiková DR Rozvrh
Majsterka
Triedna učiteľka: II. K
Vedie krúžok: Praktická žena
 
 
Milan Dulina DU Rozvrh
Majster
 
 
Ján Fedorko FJ Rozvrh
Majster
 
 
Radomír Gábor GR Rozvrh
Majster
 
 
Radomír Gábor1 GR1 Rozvrh
Majster
 
 
Jozef Gaďo GJ Rozvrh
Majster
 
 
Monika Galasová-Zaufalová GZ Rozvrh
Majsterka
Triedna učiteľka: II. I
Vedie krúžok: Športový krúžok
 
 
Juraj Hován HJ Rozvrh
Majster
Vedie krúžok: Športovo-pohybové hry
 
 
Katarína Imrová IK Majsterka
 
 
Slávka Janočková JS Rozvrh
Majsterka
Triedna učiteľka: I. K
Vedie krúžok: Krúžok šikovných rúk II
Foto Marián Kavulič KM Rozvrh
Majster
Vedie krúžok: Hudobný krúžok
 
 
František Kobezda KF Rozvrh
Majster
 
 
Jana Kovaľová KJ Rozvrh
Majsterka
Vedie krúžok: Kreatívny
Vedie krúžok: Krúžok šikovných rúk III
 
 
Ing. Marián Kríž KZ Rozvrh
Majster
Triedny učiteľ: I. J
Vedie krúžok: Turistický krúžok I
 
 
Anita Ležáková LE Rozvrh
Majsterka
Triedna učiteľka: II. N
 
 
Igor Maďorán MI Rozvrh
Majster
Vedie krúžok: Futbalový krúžok I
 
 
Magdaléna Marčáková MA Rozvrh
Majsterka
Vedie krúžok: Krúžok šikovných rúk I
 
 
Magdaléna Marčáková1 MM1 Rozvrh
Majsterka
 
 
Magdaléna Marčáková3 MM3 Rozvrh
Majsterka
Foto Bc. Monika Miľová MI Rozvrh
Majsterka
Triedna učiteľka: I. L
Vedie krúžok: Krúžok šikovných rúk VII
 
 
Jozef Minarik MJ Rozvrh
Majster
 
 
Božena Nagyová NB Rozvrh
Majsterka
Vedie krúžok: Krúžok šikovných rúk IX.
 
 
Daniela Nemergutová NE Rozvrh
Majsterka
Vedie krúžok: Tanečný krúžok II
 
 
Dana Nohajová ND Rozvrh
Majsterka
Triedna učiteľka: I. N
Vedie krúžok: Krúžok šikovných rúk VIII.
 
 
Marek Novák NO Rozvrh
Majster
 
 
Monika Porochnavá PR Rozvrh
Majsterka
Triedna učiteľka: II. H
Vedie krúžok: Krúžok tvorivej dielne
 
 
Vladimír Sabadoš SV Rozvrh
Majster
Vedie krúžok: Športový krúžok
 
 
Ján Sklenka SK Rozvrh
Majster
 
 
Ján Sklenka1 SK1 Rozvrh
Majster
 
 
Štefan Skyba Rozvrh
Majster
 
 
Oto Sliva SL Rozvrh
Majster
 
 
Oto Sliva1 SL1 Rozvrh
Majster
 
 
Milan Slota Rozvrh
Majster
 
 
Milan Slota1 Rozvrh
Majster
 
 
Milan Slota2 Rozvrh
Majster
 
 
Milan Somoši SM Rozvrh
Majster
 
 
Henrich Szunyog SH Rozvrh
Majster
 
 
Alžbeta Šimková ŠI Rozvrh
Majsterka
 
 
Mgr. Adriána Štefanovičová ŠA Rozvrh
Majsterka
Triedna učiteľka: I. I
Foto Dezider Tirda TD Rozvrh
Majster
 
 
Jaroslav Tkáč TJ Rozvrh
Majster
 
 
Jaroslav Tkáč1 TJ1 Rozvrh
Majster
 
 
Eva Tomašiaková TE Rozvrh
Majsterka
Triedna učiteľka: I. O
Vedie krúžok: Základy navrhovania odevov
 
 
Ľuboš Trojčák TL Rozvrh
Majster
 
 
Ing. Beáta Turčaniková TB Rozvrh
Majsterka
Vedie krúžok: Hasičský krúžok
 
 
Anna Uchaľová UA Rozvrh
Majsterka
Vedie krúžok: Aranžérsky krúžok
 
 
Oskar Varga VO Rozvrh
Majster
Triedny učiteľ: II. O
Vedie krúžok: Futbalový krúžok II
 
 
Michal Vargovčák VA Rozvrh
Majster
 
 
Jaroslav Vojtko VJ Rozvrh
Majster
Vedie krúžok: Futbalový krúžok III
 
 
Mgr. Katarína Vološčuková VK Rozvrh
Majsterka
Triedna učiteľka: I. M
Triedna učiteľka: II. L
Vedie krúžok: Krúžok tvorivosti
 
 
Erika Vranová VE Rozvrh
Majsterka
 
 
Marián Zgola ZM Rozvrh
Majster
 
 
Jozef Žemba ŽJ Rozvrh
Majster
Kabinet: č.23
 
 
Jozef Žemba2 ŽJ2 Rozvrh
Majster
 
 
Martin Žiga ŽM Rozvrh
Majster
Triedny učiteľ: II. M
Vedie krúžok: Futbalový krúžok IV.

© aScAgenda 2019.0.1143 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.01.2019