O škole Kontakt, doklady, vzory Odbory Triedy Učitelia Pre študentov Záujemcom o štúdium Známky
Navigácia

Výzvy

Výzva_na_predloženie_ponuky: "Stredná odborná škola technická - Kancelárske potreby"

                               Príloha č.1:Vyzva_na_predlozenie_cenovej_ponuky(3).docx

                               Príloha č.2: Priloha_c.2_-Kancelarske_potreby_specifikacia(1).xlsx

Výzva_na_predloženie_ponuky: "Stredná odborná škola technická - Farby, laky, riedidlá"

                               Príloha č.1: Vyzva_na_predlozenie_cenovej_ponuky(1).docx

                               Príloha č.2: Priloha_c._2_-_Farby_opisny_formular.docx

Výzva_na_predloženie_ponuky: „Stredná odborná škola technická Košice -

                                                                              Stavebné úpravy odborných učební“

                         Príloha č.1: CUR000117_SOST_KE_Vyzva_na_predkladanie_ponuk_navrh_uprav_(002).docx  

                         Príloha č.2: Vysvetlenie súťažných podkladov Vysvetlenie_SP_c._1.docx

Výzva_na_predloženie_ponuky: "Stavebné úpravy v budove školského internátu"

                Prílohy:  Vyzva_stavebne_upravy.docx

                              Priloha_c._1_-_PDF-stavebne_upravy_v_budove_skolskeho_internatu_projekt_dokumentacia.rar

                              Priloha_c._2_vykaz_vymer.rar

                              Priloha_c.3_-_Navrh_zmluvy_o_dielo.docx

                              Priloha_c._4_-_Navrh_na_plnenie_kriterii.docx

                              Priloha_c.5_-_Informacie_o_subdodavateloch.docx

                              Priloha_c._6_-Identifikacne_udaje.docx

                           

    Výzva_na_predloženie_ponuky: „Stredná odborná škola technická Košice -

                                                                              Stavebné úpravy odborných učební“

                        Príloha č.1: CUR000117_SOST_KE_Vyzva_na_predkladanie_ponuk.pdf

   

 

     Verejná výzva na predloženie ponuky : Dodávka mäsa pre školskú jedáleň -Vyzva_na_predkladanie_ponuk_v(1).pdf

Výzva na predkladanie Gastrolístky - Vyzva_na_predkladanie_gastrolistky1.pdf

Verejná výzva na predkladanie ponúk na dodávku ovocia a zeleniny - Vyzva_na_predkladanie_zeleniny_a_ovocia1.pdf

Výzva na predkladanie - ostatný tovar - Vyzva_na_predkladanie_ponuk_ostatny_tovar_1.pdf

Výzva na predkladanie ponúk na dodávku mäsa pre školskú jedáleň - Vyzva_na_predkladanie_ponuk_maso12.pdf

Výzva - Vyzva_na_predkladanie_ponuk__tonery.pdf

Výzva -Dodavka_externych_sluzieb_b.pdf

               Príloha: Zmluva_o_poskytovani_sluzieb_MRK_projekt1.pdf

Výzva - Dodavka_vypoctovej_techniky.pdf

               Príloha: Kupna_zmluva.pdf,Kupna_zmluva_projekt.pdf

Výzva-Dodavka_keramickych_tabul_pre_projekt.pdf  Príloha:Kupna_zmluva_na_keramicku_tabulu_pre_potreby_skoly.pdf,Kupna_zmluva_na_keramicku_tabulu_pre_projekt.pd

Výzva -    Dodavka_projektorov_pre_projekt.pdf  

    Príloha:Kupna_zmluva_na_projektor_pre_potreby_skoly.pdfKupna_zmluva_projekt.pdf

Výzva -    Dodavka_kancelarskeho_papiera(1).pdf

    Príloha: Kupna_zmluva_na_kancelarsky_papier.rtf

Výzva - Dodavka_tonerov.pdf

    Príloha: Kupna_zmluva_na_tonery.rtf

Výzva -    Dodavka_spotrebneho_tovaru__prev._mat._skoliaceho.pdf

    Príloha: Kupna_zmluva_na_spotrebny_mat..rtf

     Príloha:Spotrebny_tovar__prevadzkovy_mat.1(1).xlsx

Výzva - Dodavka_ucebnych_pomocok_pre_odbor_Vyroba_konfekcie.pdf

Príloha: Popis_a_specifikacia_na_ucebne_pomocky_vyroba_konfekcie.pdf

Príloha.Kupna_zmluva_na_dodavku_ucebnych_pomocok.rtf

Vyzva_na_predlozenie_ponuky_-_dodavka_externych_sluzieb-1.pdf

Príloha: Zmluva_o_poskytovani_sluzieb_MRK_projekt1_-_Mechanik_hasicskej_trechniky.rtf

 

   Vyzva na predlozenie ponuky - dodavka spotrebného tovaru a prevadzkoveho materialu

Priloha: Vyzva_na_predlozenie_ponuky_-_spotrebny_tovar_a_prev._material.pdf

 

Vyzva na predlozenie ponuky - dodavka didaktickej techniky

Príloha: Vyzva_na_predlozenie_ponuky_-_didakticka_technika.pdf

 

Vyzva na predlozenie ponuky - náradie a náčinie do posilňovne

Príloha: Vyzva_na_predlozenie_ponuky_-_naradie_a_nacinie_do_posilnovne.pdf

Výzva na predloženie ponuky- dodávka externých služieb na vrzdelávacie aktiviy -Lektor(1).pdf

Príloha: Zmluva_o_poskytovani_sluzieb_Lektor.rtf

Vyzva_na_predlozenie_ponuky_-_vymena_okien_na_budove_skoly.pdf

Príloha: ZOD_SOS_Technicka_-_vymena_okien_na_budove_skoly.rtf

 

Vyzva_na_predlozenie_ponuky - zabezpečenie školenia: Tvorba školského vzdelávacieho programu a tematických plánov

Príloha: Vyzva_na_predlozenie_ponuky_-_Lektor_3.pdf

Príloha: Zmluva_o_poskytovani_sluzieb_-_Lektor_3_-_Mechanik_hasicskej_trechniky.rtf

Vyzva_na_predlozenie_ponuky - zabezpečenie školenia: Práca s interaktívnym dataprojektorom

Príloha: Vyzva_na_predlozenie_ponuky_-_Lektor_2.pdf

Príloha: Zmluva_o_poskytovani_sluzieb_-_Lektor_2_-_Mechanik_hasicskej_trechniky.rtf

 

Vyzva_na_predlozenie_ponuky: Oprava priestorov pri mechanických dielňach

Príloha: Vyzva_na_predlozenie_ponuky_-_oprava_priestorov_pri_mechan._dielnach.doc

Príloha: ZOD_SOS_Technicka_-_oprava_priestorov_pri_mechan._dielnach.rtf

 

Vyzva_na_predlozenie_ponuky - zabezpečenie školenia: Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

Príloha: Vyzva_na_predlozenie_ponuky_-_Lektor_4.pdf

Príloha: Zmluva_o_poskytovani_sluzieb_-_Lektor_4_-_Mechanik_hasicskej_trechniky.rtf

 

Vyzva_na_predlozenie_ponuky - učebné pomôcky - spotrebný tovar

Príloha: Vyzva_na_predlozenie_ponuky_-_ucebne_pomocky_-_spotrebny_material.pdf

Príloha: Kupna_zmluva_-_ucebne_pomocky_-_spotrebny_material.rtf

 

Vyzva_na_predlozenie_ponuky - pracovné odevy

Príloha: Vyzva_na_predlozenie_cenovej_ponuky_-_pracovne_odevy_.pdf

Vyzva_na_predlozenie_ponuky - maľovanie stien a náter podláh v učebniach, hygienická maľba v školskej kuchyni

Príloha: Vyzva_na_predlozenie_cenovej_ponuky_-_malovanie_stien_a_nater_podlah_v_ucebniach(1).pdf

Vyzva_na_predlozenie_ponuky - Štruktúrovaná kabeláž a elektroinštalácia PC učebne

Príloha: Vyzva_na_predlozenie_ponuky_-_struktur._kabelaz_v_PC_ucebni_.pdf

 

 

Dodavka_didaktickych_prostriedkov-ochranne_odevy_pre_chlapcov_a_dievcata.pdf

 Príloha č. 2 Ochranne_odevy_pre_chlapcov.xlsx; Príloha č. 3 Ochranne_odevy_Dievcata.xlsx; Príloha:Kupna_zmluva_-_ochranne_odevy_2014.rtf

Vyzva_na_predlozenie_ponuky - Oprava priestorv na elok. pracovisku v Bidovciach

Príloha: Vyzva_na_predlozenie_ponuky_-_oprava_priestorov_Bidovce.doc

 

Vyzva_na_predlozenie_ponuky - Oprava PC učebne

Príloha: Vyzva_na_predlozenie_ponuky_-_oprava_PC_ucebne.doc

Vyzva_na_predlozenie_ponuky - Didaktické prostriedky pre odbor výroba konfekcie v rámci projektu: "Elokované pracoviská SOŠt - zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít" ITMS kód projektu: 26130130097

Príloha:Výzva na dodavku didaktickych_prostriedkov_ochranne_odevy_a_krajcirske_potreby.pdf

Kupna_zmluva_Didakticke_prostriedky_pre_odbor_vyroba_konfekcie.rtf

Krajcirske_potreby_d.xlsx

Ochranne_odevy_Dievcata.xlsx

 

Vyzva_na_predlozenie_ponuky - Oprava priestorv na elok. pracovisku v Kecerovciach

Príloha: Vyzva_na_predlozenie_ponuky_-_oprava_priestorov_Kecerovce.doc

Príloha: Priloha_c.1_-_Vykaz_-_vymer.docx

Príloha: Priloha_c.2_-_Jednoduchy_projekt.pdf

 

Vyzva_na_predlozenie_ponuky - Školiaci materiál a potreby

Príloha: Kupna_zmluva_-_skoliaci_material_a_potreby.rtf

Príloha: Vyzva_na_predlozenie_ponuky_-_skoliaci_material_a_potreby.pdf

Vyzva_na_predlozenie_ponuky - Stroje a zariadenia a stavebné náradie pre elok. pracoviská

Príloha: Vyzva_na_predlozenie_ponuky_-_stroje_a_zariad._a_stavebne_naradie.pdf

 

         Vyzva_na_predlozenie_ponuky - Ochranné odevy v rámci položky 2.2.24.  Didaktické prostriedky projektu: "Elokované pracoviská SOŠt - zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít" ITMS kód projektu: 26130130097

Príloha:Vyzva_na_predlozenie_ponuky_-_ochranne_odevy.pdf

Príloha: Kupna_zmluva_-_ochranne_odevy.rtf

Vyzva_na_predlozenie_ponuky - Stroje a zariadenia pre projekt: Mechanik hasičskej techniky - odborník pre záchranu života a majetku v stavebníctve

Príloha: Vyzva_na_predlozenie_ponuky_-_stroje_a_zariadenia.pdf

Príloha: Kupna_zmluva_-_ucebne_pomocky_-_stroje_a_zariadenia.rtf

Vyzva_ na_predlozenie_ponuky - Stavebné náradie a stavebný materiál v rámci položky 2.2.24.  Didaktické prostriedky projektu: "Elokované pracoviská SOŠt - zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít" ITMS kód projektu: 26130130097

Príloha:Dodavka_didaktickych_prostriedkov_SV.pdf

Príloha: Stavebne_naradie_-_specifikacia.xlsx

Príloha:Stavebny_material_-_specifikacia-2.xlsx

Príloha: Kupna_zmluva_-Didakticke_prostriedky_pre_odbor_stavebna_vyroba.rtf

Vyzva_na_predlozenie_ponuky - Materiál na výcvik pre projekt: Mechanik hasičskej techniky - odborník pre záchranu života a majetku v stavebníctve

Príloha: Vyzva_na_predlozenie_ponuky_-_material_na_vycvik_.pdf

Príloha: Kupna_zmluva_-_material_na_vycvik.rtf

Vyzva_na_predlozenie_ponuky - Školiaci materiál a potreby položka 4.5.2. pre projekt:"Elokované pracoviská SOŠt - zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít" ITMS kód projektu: 26130130097

Príloha: 4.5.2._skoliaci_material.xlsDodavka_farieb_a_lakov.pdf

Príloha:Kupna_zmluva_na_skoliaci_material_a_potreby.rtf

Príloha: Výzava _na _predloženie_ponuky _Skoliaci_material_a_potreby_1.pdf

Vyzva_na_predlozenie_ponuky  - Dodávka farieb a lakov pre Strednú odbornú školu technickú Košice

Príloha:Dodavka_farieb_a_lakov.pdf

Príloha:Farby_laky_1_23.xlsx

Vyzva_na_predlozenie_ponuky - Školiaci materiál a potreby - odborná literatúra položka 4.5.2. pre projekt:"Elokované pracoviská SOŠt - zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít" ITMS kód projektu: 26130130097

Príloha: Skoliaci_material_a_potreby_-_odborna_literatura.pdf

Príloha: literatura.xls

Príloha:Kupna_zmluva_na_odbornu_literaturu.rtf

Vyzva_na_predlozenie_ponuky - Tonery do laserových tlačiarní a kopírok

Príloha:Vyzva_na_predlozenie_ponuky_-_tonery.pdf

Vyzva_na_predlozenie_ponuky - Kancelárske potreby

Príloha:Vyzva_na_predlozenie_ponuky_-_kancelarske_potreby.pdf

 

Vyzva_na_predlozenie_ponuky - Dodávka čistiacich prostriedkov

Príloha: Dodavka_cistiacich_prostriedkov.pdf

Príloha:cistiace_potreby.xlsx

Príloha: Kupna_zmluva_na_dodavku_cistiacich_prostriedkov_-1-1.rtf

Vyzva_na_predlozenie_ponuky - na dodávku položka 1.61.Skladačky, 1.6.2. Plagáty, 1.6.3. Brožúrky, 1.6.4., CDROM a 3.4.4. Grafické spracovanie a tlač publikácie pre projekt: "Elekované pracoviská SOŠT - Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných r´mskych komunít".

Príloha:Skladacky__plagaty__brozurky__CDROM__tlac_publikacie.pdf

Príloha: Zmluva_-Skladacky__plagaty__brozurky__CDROM__tlac_a_zviazanie.rtf

Vyzva_na_predlozenie_ponuky - Oprava a maľovanie fasády na budove školy a administratívnej budove

Príloha: Vyzva_na_predlozenie_ponuky_-_oprava_a_malovanie_fasady.doc

Vyzva_na_predlozenie_ponuky - Výmena okien na budove školy 2015

Príloha:Vyzva_na_predlozenie_ponuky_-_vymena_okien_2015_.pdf

Príloha: Vykaz_-_vymer_okna_2015.docx

Vyzva_na_predlozenie_ponuky: Spracovanie kompletnej žiadosti o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v rámci výzvy č. USVRK-OKA-2015/000967

Príloha:Spracovanie_kompletnej_ziadosti_o_poskytnutie_dotacie.pdf

Vyzva_na_predlozenie_ponuky: Oprava priestorov na elokovanom pracovisku v Slanci

Príloha: Oprava_priestorov_v_Slanci.pdf

Príloha: novy_stav-000.pdf

Príloha: rozpocet_slanec.docx

Vyzva_na_predlozenie_ponuky: Oprava elektroinštalácie na elok. pracovisku Luník IX

Príloha: Vyzva_na_predlozenie_ponuky_-_oprava_el._instalacie_Lunik_IX.doc

Vyzva_na_predlozenie_ponuky: Osobné motorové vozidlo 9 miestne - ojazdené vozidlo

Príloha: Vyzva_na_predlozenie_ponuky_-_osobny_automobil_9_miestny(1).pdf

Vyzva_na_predlozenie_ponuky: Dodávka použitej šijacej techniky pre elokované pracoviská SOŠT Košice

Príloha: Dodavka_pouzitej_sijacej_techniky_c.pdf

Príloha:Sijacia_technika.xlsx

Vyzva_na_predlozenie_ponuky: Zabezpečenie internetového pripojenia do všetkých učební a kabinetov na škole

Príloha: Zabezpecenie_Wifi_pripojenia_c.pdf

Príloha:WiFi_pripojenie.xls

Vyzva_na_predlozenie_ponuky: Dodávka farieb a lakov pre SOŠT Košice

Príloha: Dodavka_farieb_a_lakov_2.pdf

Príloha:Farby_laky_Kusnir-1_3.xlsx

Vyzva_na_predlozenie_ponuky: Dodávka 2- miestneho osobného motorového vozidlá skriňová dodávka kombi

Príloha: nakup_2_miestneho_osobneho_motoroveho_vozidla.pdf

Vyzva_na_predlozenie_ponuky: Dodávka kancelárskych potrieb pre SOŠT Košice

Príloha: Dodavka_kancelarskych_prostriedkov.pdf

Príloha: kancel.potreby_1.xlsx

Vyzva_na_predlozenie_ponuky: Zabezpečovacie zariadenie vrátane kamerového systému - inštaláciu

Príloha: Zabezpecovacie_zariadenie_vratane_kameroveho_systemu_-_instalacia.pdf

Príloha: Kopia_-_2015_-_P.R.N._-_VYKAZ-VYMER_-_SOST_-__KOSICE_KUKUCINOVA_AREaL_-.xls