O škole Kontakt, doklady, vzory Odbory Triedy Učitelia Pre študentov Záujemcom o štúdium Známky
Navigácia

Rada školy

Zloženie rady školy

 

 

 

Rada školy

v období rokov 2016 - 2020 pracuje v zložení:

 

Volení zástupcovia:

za pedagogických zamestnancov Ing. Daniela Kožárová a Mgr. Alena Sotáková

za nepedagogických zamestnancov Lenka Gumanová

za žiakov školy

Roman Hudák

za rodičov žiakov školy:

Andrea Bednářová

Viera Parlagiová

Radoslav Rajňák

 

Delegovaní zástupcovia:

za zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja JUDr. Jaroslav Hlinka, Ing. Viktor Dulina.

za zamestnávateľov Ing. Peter Jesenský

za odbor školstva úradu Košického samosprávneho kraja MVDr. Ján Špak.

 

Predsedníčkou rady školy je Ing. Daniela Kožárová.