• Erasmus+ 

    • í         

     KA2 - Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices

     Strategic Partnerships for Schools Only

     Erasmus+, Kľúčová akcia 2: Strategické partnerstvá

     Názov projektu: We are where we live?!

     Obdobie realizácie: 1.10.2018 - 30.6.2020

     Koordinátor projektu:

     Stadtteilschule Kirchwerder , Kirchwerder  Hausdeich 341,Hamburg,  Nemecko, 

     https://www.schule-kirchwerder.hamburg.de

     Partneri:

     I.I.S.S. “CONCETTO MARCHESI” –MASCALUCIA (CT), Via Case Nuone, Mascalucia, Taliansko, https://www.iismarchesimascalucia.gov.it

     IES MARQUÉS DE SANTILLANA, C/ISLA DEL REY , S/N, Colmenar Viejo, Španielsko,  www.iesmarquesdesantillana.org/

     Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice, Slovensko,

     www.soskuke.edupage.org

     Popis projektu:

     Počas trvania projektu chceme nájsť odpoveď na otázku, aký vplyv majú lokálne faktory na rozvoj osobnosti.Okrem toho chceme umožniť naším študentom zdokonaliť sa v cudzích jazykoch, spoznať odlišné kultúry a zvýšiť ich interkultúrne kompetencie..Projekt je určený pre žiakov vo veku 14 -18 rokov.Žiaci budú pracovať na projekte v malých skupinách. Z každej školy vyberieme do projektu 18 žiakov.V rámci projektových aktivít žiaci okrem iného :

     - navštívia Národný Cuenca Alta del Manzazares v Španielsku

     - hlavné mesto Španielska Madrid 

     - naučia sa pracovať s 3D tlačiarňou

     - v Taliansku navštívia Národný park na ostrove Sicília

     - vytvoria interaktívny plagát

     - na Slovensku naučia sa tvoriť kreslené animácie

     - navštívia Tatranský národný park a jaskyne svetového dedičstva UNESCO

     - v Nemecku navštívia prístav v Hamburgu a Národný park Wattenmeer

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      

     Kritéria výberu žiakov do projektu:

     - dobrá znalosť anglického jazyka ( koncoročná známka z anglického jazyka nie je horšia ako " chválitebný" (2))

     - slušné správanie (nefajčiar)

     -odporúčanie triednej učiteľky (prospech, správanie , dochádzka, mimoriadne aktivíty pre školu)

     -chuť pracovať na aktivitách projektu

     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      

      

     WE ARE WHERE WE LIVE?!

      

      

     Európsky deň jazykov   

       

     Kedy?            27. september, od 9.45

     Kde?              Učebňa č.1

     Čo?                 Súťaže a aktivity pre žiakov o cudzích jazykoch a    kultúrach   

      

      

     Ped.dozor: Mgr. Dorota Golianová, Mgr. Eva Kršková

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      

     Európsky deň jazykov

      

     Dňa 26. septembra sa každoročne oslavuje Európsky deň jazykov, ktorý bol vyhlásený Radou Európy v roku 2001. Cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť na dôležitosť učenia sa cudzích jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti a kultúrnej rozmanitosti.  Na našej škole Európsky deň jazykov oslávili sme 27.septembra v rámci projektu „ We are where we live?!“. Študenti mali možnosť otestovať si svoju znalosť reálií rôznych krajín v zábavných aktivitách , rozšíriť si svoje vedomosti o cudzích jazykoch a ochutnať národné špeciality európskych krajín.  Dňa 26. septembra sa každoročne oslavuje Európsky deň jazykov, ktorý bol vyhlásený Radou Európy v roku 2001. Cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť na dôležitosť učenia sa cudzích jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti a kultúrnej rozmanitosti.  Na našej škole Európsky deň jazykov oslávili sme 27.septembra v rámci projektu „ We are where we live?!“. Študenti mali možnosť otestovať si svoju znalosť reálií rôznych krajín v zábavných aktivitách , rozšíriť si svoje vedomosti o cudzích jazykoch a ochutnať národné špeciality európskych krajín.  


      

     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Pre lepšiu identifikáciu  projektu vyhlasujeme súťaž  na

       LOGO

     projektu Erasmus + „ We are where we live?!“.

     Tvoj  návrh vyhotovený akoukoľvek technikou odovzdaj triednej učiteľke alebo koordinátorke projektu  do 15.10.2018

     Tešíme sa na Tvoju účasť !

     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Návšteva Medzinárodného festivalu horských filmov

     Nakoľko cieľom nášho projektu je skúmať otázku, aký vplyv majú lokálne faktory ako Tatry a hory na našu identitu,  vybrali sme sa v rámci prípravy na projektové aktivity na  Medzinárodný festival horských filmov v Poprade.  Festival ponúka medzinárodnú súťažnú prehliadku filmov orientovaných na spoznávanie športového i každodenného života ľudí v horskom prostredí, diela vyzdvihujúce krásy horskej flóry a fauny, ochranu prírody a životného prostredia. Sú to filmy od ľudí, ktorí milujú hory a  sú ochotní pre hory obetovať  svoje pohodlie, financie a voľný čas.  Pozreli sme si reprízu prvej častí súťažných filmov. Po krátkej debate zhodli sme sa na tom, že najviac sa nám páčil film „ Kokosové spojenie „. Príbeh plný humoru ukazuje výpravu  belgických a talianskych lezcov na Baffinovom ostrove.

     .................................................................................................................................................................................................

     Zoznam žiakov vybraných do projektu Erasmus + „ We are where we live?!“, 2018 -2020

     Michal Jurč , 1.B

     Oliver Kendra, 1.C

     Bibiána Smolenová, 1.D

     Kristián Čak, 2.A

     Adrián Hobľák, 2.A

     Román Hudák, 2.A

     Jakub Slivinský, 2.A

     Atilla Juhász, 2.D

     Matúš Špišák, 2.B

     Anna Mária Šepíková, 2.C

     Matej Jurčík 2.E

     Denisa Korbaničová 2.E

     Marianna Kováčová, 2 E

     Nikolaj Lapihuska, 2.E

     Natália Mihaličková , 2.E

     Kristína Palenčárová, 2.E

     Roman Kačmár, 2.D   

     Martin Kapitančík, 2.D

      

     Do projektu boli vybraní žiaci podľa nasledovného hodnotenia:

     1. Max. počet bodov za znalosť angličtiny:              10                                                          
     2. Max. počet bodov za reprezentáciu školy:          10                                                      
     3. Max. počet bodov za prospech:                            10                                                                                     
     4. Max. počet bodov za správanie:                           10                                                                          
     5. Max. počet bodov za dochádzku :                        10                                                                       
     6. Max. počet bodov za odporúčanie tr. učiteľky : 10                                                

      

     Do projektu boli vybraní žiaci, ktorí získali najmenej 30 bodov.

     Podmienkou vycestovania na mobilitu je aktívna účasť na projektových aktivitách.

     .................................................................................................................................................................................................................

     Literárna súťaž

     ...................................................................................................................................................................................................

     Beseda s psychológom

     15 novembra žiaci zapojení do projektu sa zúčastnili besedy  s Mgr. Lenkou Jurčovou z Centra pedagogicko –psychologického poradenstva a prevencie na Karpatskej ulici v Košiciach. Beseda bola zameraná na  otázky týkajúce sa vzniku totožnosti, kultúrnej identity a globalizácie. Zamysleli sme sa nad tým, čo je pre nás spoločné, dôležité  a typické a čím sa odlišujeme od ostatných národov. Všetci sme sa zhodli na tom, že veľmi dôležité sú pre nás Tatry. Tatry sú spomenuté v prvom riadku národnej hymny a  zobrazené v štátnom znaku.    

             

     ...................................................................................................................................................................................................

     Máme víťazné logo!

     Študenti zapojení do projektu mali možnosť hlasovať na logo projektu.  Spomedzi 20 prác zo všetkých partnerských krajín najviac hlasov získalo španielske logo. Študenti zapojení do projektu mali možnosť hlasovať na logo projektu.  Spomedzi 20 prác zo všetkých partnerských krajín najviac hlasov získalo španielske logo.

     ..................................................................................................................................................................................................

     Deň otvorených dverí

      

     Dňa 21. novembra 2018 sa na našej škole uskutočnil v rámci programu Erasmus + Deň otvorených dverí. Navštívili nás žiaci zo Základnej školy Družicova v Košiciach. Po úvodných  informáciách o našej škole žiaci mali možnosť vyskúšať si prácu s drevom  a vyrobiť si búdku pre vtáčikov. Potom  nasledovala krátka prezentácia programu Erasmus+ „ We are where we live?!“ a rôzne zábavné súťaže týkajúce sa kultúrneho dedičstva našich partnerských krajín.        

      

               

     .................................................................................................................................................................................................

     Literárna súťaž

     V mesiaci november sa žiaci z jednotlivých tried zúčastnili literárnej súťaže, ktorej hlavnou podmienkou bolo napísanie slohovej práce na tému – „Portrét mladého moderného Slováka.“ Cieľom úvahy bolo vyjadrenie subjektívneho názoru a pohľadu na to, aký človek by mohol s hrdosťou nosiť titul „MODERNÝ SLOVÁK.“  Do súťaže sa   pod dohľadom učiteliek slovenského jazyka a literatúry Mgr. Janky Butalovej, Mgr. Kataríny Krištofovej, Mgr. Ivany Hostovičakovej zapojilo cca 60 žiakov z tried I.B, II.E, III.E. Vyučujúce vybrali z každej triedy 3 najlepšie práce, z ktorých sa napokon určili 3 víťazné, ktoré boli tými najvýstižnejšími a najkrajšími. Na nádhernom 1. mieste sa umiestnila žiačka z II.E triedy Marianna Kováčová. Pekné 2. miesto obsadil žiak Dominik Povec z III.E triedy. 3. miesto zaslúžene vyhral žiak z I.B triedy Roman Križalkovič.

     .................................................................................................................................................................................................

     .Európsky rok kultúrneho dedičstva 2018

      

     13 decembra navštívili sme Dóm Svätej Alžbety v historickom centre Košíc, ktoré sa nachádza na predbežnom Zozname svetového dedičstva UNESCO. Dóm Svätej Alžbety je najväščí kostol na Slovensku a zároveň najvýchodnejšia gotická katedrála v Európe.Pozreli sme si vnútro katedrály a jej vzácny štvorkrídlový oltár, jediný v Európe celokovový oltár, nádherný luster a Rákociho kryptu. Stalo to za to vyšliapať si viac ako 150 schodov a užiť si výhľad zo Žigmundovej veže. Svoje zážitky sme prezentovali našim partnérom na stránke eTwinning.

        ................................................................................................................................................................................................

     WE ARE WHERE WE LIVE ?!

     Vytvorili sme webovú stránku v anglickom jazyku, na ktorej zverejňujeme naše projektové aktivity  a projektové práce žiakov.

     https://wearewhereweliveslovakia.weebly.com/

     .................................................................................................................................................................................................

     Fotosúťaž

     ................................................................................................................................................................................................

     Aký vplyv majú Tatry na náš život?

     Pozrite si naše interaktívne plagáty!

     https://edu.glogster.com/glog/food-in-slovakia-5c7189613e921/38onj7ndrja

     https://edu.glogster.com/glog/tatras-influence-on-slovak-identity/2wso2igc504

     https://edu.glogster.com/glog/sports-in-the-tatra-mountains/2wvglnisu08

      

     .....................................................................................................................................................................................................................

     Mobilita Colmenár Viejo, 7.4.2019 - 12.4.2019

     A walk in a park

      

     V termíne od 6. 4. 2019 do 12. 4. 2019 sa v rámci Programu Erasmus+ „We are where we live?!“  žiaci a učiteľky Strednej odbornej školy technickej v Košiciach zúčastnili výmenného pobytu v Španielsku.

     Do španielskeho mestečka Colmenar Viejo cestovalo 6 žiakov so sprevádzajúcimi učiteľkami Mgr. Dorotou Golianovou, vyučujúcou anglického/nemeckého jazyka a Mgr. Ivanou Hostovičakovou, vyučujúcou slovenského jazyka a dejepisu. V rámci celej tejto mobility sa tu stretli študenti a pedagógovia z partnerských škôl z Nemecka, Talianska, Slovenska a Španielska.

     Po dlhej a únavnej ceste sme 7.4. v nedeľu šťastne prileteli do Madridu, kde nás už na letisku čakali dve vyučujúce. Odtiaľ sme sa autobusom prepravili do mesta Colmenar, kde sme študentov po vystúpení z autobusu zverili do rúk jednotlivým španielskym rodinám, u ktorých boli počas celého nášho pobytu ubytovaní. Nedeľa sa niesla v duchu oddychu, zoznamovania a spoznávania sa žiakov so španielskymi rodinami.

     V meste Colmenar sme boli ubytovaní 5 dní, počas ktorých sme absolvovali množstvo aktivít. Učitelia z partnerskej školy v Španielsku si pre nás pripravili ozaj zaujímavý program plný nových zážitkov.  

     Hneď v pondelok ráno - 8. 4. sme všetci účastníci projektu navštívili partnerskú školu „Instituto Marqués de Santiliana,“ kde sme sa najprv navzájom zoznámili nielen s vyučujúcimi a žiakmi zo Španielska, ale aj z Talianska a Nemecka. Následne sme sa presunuli do priestorov školského divadla, kde boli pre žiakov pripravené zoznamovacie aktivity formou rôznych loptových hier.

     Najzaujímavejším bodom programu dňa bola jednoznačne návšteva mesta Madrid, v ktorom sme si pozreli veľa krásnych pamiatok. Úplne prvou zastávkou bolo námestie Plaza de Espaňa, ktoré je poctou najslávnejšiemu španielskemu spisovateľovi všetkých čias, Miguelovi de Cervantes Saavedra a jeho „Dômyselnému rytierovi Donovi Quijotovi de la Mancha.

      Odtiaľ sme sa presunuli na najobľúbenejšie a najrušnejšie námestie Puerta del Sol, ktoré zdobí socha medveďa (symbol mesta) opierajúceho sa o planiku – jahodový strom.

      

      

     Pokračovali sme na centrálne námestie Plaza Mayor. Ďalšou navštívenou pamiatkou v Madride bol Palác Cibeles. Skutočná madridská atmosféra je však v uličkách a malých námestiach v okolí Kráľovského paláca s nádherným parkom, ktorý je oficiálnym sídlom španielskeho kráľa Juana Carlosa I., a mali sme možnosť ho navštíviť.

     Poobede sme navštívili známe Múzeum el Prado, v jednotlivých sálach sme si pozreli diela Velasquéza, El Greca, Goyu, Rembranta, slávny obraz Guernica od Pabla Picassa. Na záver sme sa prešli a oddýchli si v najznámejšom a nádhernom mestskom parku - Park Retiro, ktorý je plný záhrad, sôch a fontán.

      

      

     Nasledujúci deň nás v doobedňajších hodinách vo svojej kancelárii privítal pán riaditeľ spolu so zástupcom. Bolo to príjemné posedenie a porozprávanie sa pri káve a tradičných španielskych koláčikoch.  Žiaci zatiaľ absolvovali workshop s tlačiarňou 3D a mali možnosť vytlačiť si vlastnú brošňu. Nasledovala prehliadka priestorov školy. Deň bol zavŕšený varením žiakov v jednotlivých zmiešaných skupinkách. Žiaci z jednotlivých skupín pomáhali školskému kuchárovi s prípravou „Tortilly de patatos“, hustej omelety so zemiakmi. Neskôr sme si na nej všetci spoločne pochutnali.

     V stredu, 10.4. nás čakala túra, počas ktorej sme mali možnosť vidieť piaty najväčší národný park v španielskom systéme národných parkov – „Sierra de Guadarrama.“

     Bol to pre nás všetkých úžasný zážitok. Odtiaľ sme sa presunuli k nádhernému hradu Manzanares, ktorý nás taktiež očaril. Poobedie sme strávili obhliadkou mestečka Colmenar Viejo.

     Ani sme sa nenazdali a pred nami bol posledný deň nášho ERASMUS POBYTU V ŠPANIELSKU. V tento deň sme navštívili krásne historické mesto Segovia, ktoré nás nesmierne očarilo. Predovšetkým niekoľko rokov starý akvadukt, ktorý je zapísaný v UNESCO.

      

     Svoje čaro v sebe skrýva aj hrad/pevnosť Alcazar, ktorý sme si mali možnosť prezrieť aj so sprievodkyňou, ktorá nám podala podrobný výklad.

      

     Na záver dňa si pre nás Španieli pripravili slávnostné záverečné pohostenie spojené s diskotékou, ktorú sme si spoločne užili, a takto dobre naladení sme sa všetci zúčastnení rozlúčili. Pán riaditeľ nám odovzdal certifikáty a milý darček v podobe spoločnej fotografie. Už teraz sa tešíme na september, kedy budeme môcť Španielov, Talianov a Nemcov privítať u nás na Slovensku.

     Týždeň ubehol ako voda a my sme sa domov vrátili s množstvom nových, nezabudnuteľných zážitkov, skúseností a poznatkov ako v osobnej, tak aj po profesionálnej stránke. Poďakovanie patrí celému kolektívu partnerskej školy „Instituto Marqués de Santiliana.“

                

     Prečítajte si prvý blog z našej cesty  . 

      

         

     5_tipov_na_vylety_v_okoli_mesta__Madrid.pdf

     ....................................................................................................................................................................................................

     Fotosúťaž Tatry a ja

      

     Naša fotosúťaž hľadá  víťaza! Zapojte sa do hlasovania a vyberte najzaujímavejšiu fotku. Každý hlasujúci má iba jeden hlas. Hlasovanie bude prebiehať do 15.júna 2019. Výsledky budú zverejnené 16.júna 2019. 

     https://doodle.com/poll/7wi6yeg6auqetbsy

     Fotka 1

      

     Fotka 2

     Fotka 3

     Fotka 4

     Fotka 5

     .....................................................................................................................................................................................................

     Vyhodnotenie súťaže

     Naša fotosúťaž sa oficiálne skončila. Tu sú výsledky: 

     Fotka č.3   485 hlasov

                                                                                                        Fotka č.4     423 hlasov

                                                                                                        Fotka č.2       50 hlasov

                                                                                                        Fotka č.1      35 hlasov

                                                                                                        Fotka č.5         4 hlasy

      

     Ďakujeme za hlasovanie a všetkým zúčastneným za krásne fotky.

     Víťazom môže byť iba jeden a tak sa víťaznou fotkou stáva fotka  č. 3.  Blahoželáme! Odovzdávanie cien sa uskutoční 28. júna 2019.

     ...............................................................................................................................................................................

     Mobilita Slovensko

     The Magic Mountain

      

     V dňoch 15.9. až 20.9.2019 sa na našej škole konala  druhá projektová mobilita. Našu školu navštívilo  18 žiakov spolu s učiteľmi z Nemecka, Španielska a Talianska. Prvý deň začal interaktívnou prehliadkou mesta, počas  ktorej úlohou študentov bolo nájsť Košický zlatý poklad. Tím, ktorý úspešne a najrýchlejšie vyriešil všetky súťažne úlohy, si našiel sladkú odmenu. V priebehu City rally   študenti, ktorí pracovali v zmiešaných medzinárodných tímoch,  spoznali najznámejšie historické  a kultúrne pamiatky Košíc. Na jednotlivých stanovištiach slovenskí študenti oboznamovali  súťažiacich s ich úlohami: napr. pripevniť zámku na známy most lásky pri Jakabovom paláci, odfotiť sa v slovenskom kroji , nájsť  topánku Andyho Warhola, zistiť, v akom mesiaci sa v našom meste koná Medzinárodný maratón mieru  a mnoho iných. Študenti získali mnoho  zaujímavých informácii o našom meste a každý z nich obdržal  Košický pas, ktorý potvrdzuje ich vedomosti. Súťaž City rally pripravili pani učiteľky Mgr. Eva Kršková a PaeDr. Mária Ferenčíková. Po obede v školskej jedálni, prehliadke školy a stretnutí s vedením školy , účastníci projektu sa zúčastnili workshopu, kde pod vedením  Ing. Slávky Šoltésovej a Ing. Aleny Petruškovej pracovali spoločne na animácii loga projektu.

     V popoludňajších  hodinách sme navštívili   Kavečany, miesto, kde Košičania radí trávia  svoj voľný čas: v zime navštevujú lyžiarske stredisko a v lete bobovú dráhu, ktorú sme vyskúšali aj my. Všetci študenti si tento super zážitok veľmi pochvaľovali. Počas celého pobytu na Slovensku naši návštevníci mali za úlohu pomocou dotazníka zrealizovať prieskum, na tému do akej miery ovplyvňujú lokálne faktory osobnosť človeka. Pomoc pri tlmočení im poskytovali naši študenti.    

     V utorok, 17.9.2019 sme sa vybrali  na výlet do Tatier. Ráno počasie v Starom Smokovci nám veľmi neprialo, pršalo a bolo zahmlené, preto na Hrebienok  vyviezli sme sa pozemnou lanovou drahou. Na Hrebienku už nás čakal vysokohorský nosič Patrik, ktorý nám priblížil svoju unikátnu profesiu, ukázal svoju pracovnú výstroj a porozprával svoj príbeh ako sa  stal nosičom. Bolo to veľmi zaujímavé stretnutie. Rozlúčili sme sa s Patrikom  a pokračovali sme v našej túre popri  Rainerovej chate ku vodopádom Studeného potoka. Okolo poludnia počasie sa začalo zlepšovať, vyšlo slnko a mohli sme si užiť nádheru vodopádov v plnej kráse. Naša túra pokračovala okolo Bilikovej chaty smerom naspäť na Hrebienok, odkiaľ sme sa vrátili  pozemnou dráhou do Starého Smokovca. Cestou do Košíc zastavili sme sa ešte na Štrbskom plese , najtypickejšom morénovom plese, kde sme si vychutnali prekrásny výhľad.

      

                                            

      

                                                                            

                                                                             

      

                                                                                                                                                              

      

      

     V stredu 18.9.2019 sme navštívili  typické pre hornaté oblasti jaskyne, vybrali sme sa do Ochtinskej  aragonitovej a Dobšinskej  ľadovej jaskyne.  Slovensko je krajinou hradov. Je to spôsobené horským charakterom krajiny, preto na spiatočnej ceste do Košíc sme sa zastavili  na Spišskom hrade. Hrady a hradiská, ktoré strážili obchodné cesty, slúžili na správu krajov, alebo sa snažili zastaviť spanilú jazdu Turkov, sa najlepšie stavajú na vyvýšených miestach. Práve z výšky vidíte blížiace sa nebezpečenstvo, hrady sa veľmi ťažko dobýjajú. Najväčší hrad na Slovensku urobil na našich hosti veľký dojem. 

     Vo štvrtok sme si  pre našich projektových partnerov pripravili návštevu ďalšieho hradu, tajomného košického hradu. Po areáli hradu sprevádzal nás predseda združenia Castellum Casovia Bc. Ľuboš Porada, ktorý nám priblížil dejiny  výstavby Košického hradu a život na stredovekom hrade. Archeologický výskum ukázal, že tento hrad patrí medzi najrozsiahlejšie na našom území s mohutnými hradbami a vežami až 3,8m. Rozloha hradu je 6,5 hektára a patrí k najväčším na Slovensku. Navštívili sme infocentrum, kde sme si prezreli  rôzne archeologické nálezy, ukážku stredovekého oblečenia a dielňu na výrobu drevených výrobkov. V kováčskej vyhni mohli sme si vyskúšať prácu kováča a vyrobiť si malý suvenír. Následne overili sme si  naše schopnosti v lukostreľbe. Areál Košického hradu je obľúbeným miestom pre rodinné víkendové výlety Košičanov a veľmi sa páčil aj našej návšteve. Popoludní vybrali sme sa do Ústredia ľudovej umeleckej tvorby kde v rámci Dňa otvorených dverí sme si prezreli  typické slovenské remeslá: hrnčiarstvo, košikárstvo, drotárstvo, tkanie na krosnách. Dokonca sme mali možnosť vypočuť si zvuk tradičnej fujary a zoznámiť sa s technikou jej výroby. Taktiež sme sa zúčastnili workshopov na zdobenie medovníkov a vyšívanie.  Ing.Peter Szeman, ktorý nás sprevádzal a poskytol nám  odborný o podrobný výklad o  jednotlivých remeslách si zaslúžil náš obdiv a vďaku.

                                                                                                                                                                                 

                             

                     

      

     Návšteva v UĽUV e bola krásnou bodkou na záver našej mobility. Rozlúčili sme sa s našimi priateľmi a tešíme sa na mobilitu v Taliansku. 

      

     ...............................................................................................................................................................   

      

                                                   Erasmus Days 2019 - Darovanie krvi

                                                 

     10.októbra 2019 v rámci Erasmus Days sa na našej škole  v spolupráci s Národnou transfúznou službou  uskutoční mobilný odber krvi od 8.00 - 11.00.
     ....................................................................................................................................................................................
      

     Dňa 10.10.2019 sa na SOŠ technickej v Košiciach v rámci kampane #ErasmusDays uskutočnil mobilný odber krvi. Niektorí študenti a zamestnanci darovali krv prvýkrát, veríme, že bola to pre nich pozitívna skúsenosť a krv budú darovať aj v budúcnosti. Počas celej akcie študenti mali možnosť dozvedieť sa niečo viac  aj o samotnom programe Erasmus + a o projekte „ We are where we live?!“, ktorý práve prebieha na našej škole. Dúfame, že v Národnej transfúznej stanici budú mať radosť z nového prílivu životodarnej tekutiny a čo najviac študentov využije v budúcnosti výhody programu Erasmus+. Ďakujeme všetkým darcom!

     On 10.October 2019 students and staff from SOŠ technicka , Kukučínova 23 donated blood. In this way we wanted to help the people who need it and celebrate #ErasmusDays.  There were some students who donated blood for the first time, so we hope it was a positive experience  for them and they will also donate blood  in the future. During the event students had the possibility to get information about Erasmus + programme  and  about „We are where we live?!“ project which we are currently working on.

          

      

      

                                       Mobility Italy, Catania ,24.11.2019  - 29.11.2019

     Under a volcano

     V dňoch 24.11.2019 až 29.11.2019 sa  uskutočnila tretia mobilita v rámci nášho projektu. 6 žiakov a 2 učiteľky z našej školy odcestovalo tentokrát na slnečnú Sicíliu,  ktorej symbolom  je najvyššia aktívna sopka v Európe - Etna. Na letisko v Catanii, ktorá je  druhým najväčším mestom Sicílie sme dorazili neskoro večer v nedeľu, takže sme Etnu uvideli až v pondelok ráno. Etna, známa tiež ako Mungibeddu, čo v miestnom dialekte znamená " krásna hora" , je dominantou mesta. Je ju vidno aj z okien našej partnerskej školy , I.I.S.S.C. Marchesi Mascalucia Catania, kde v pondelok doobeda nás privítala riaditeľka školy Lucia Maria Sciuto. Keďže jedlo je významnou súčasťou životného štýlu Talianov, pani riaditeľka nás ponúkla miestnymi špecialitami :koláčikmi s riccotou a čokoládou. Chutnali výborne.

                                                           

                                                                

                                                                                                                                         

                                                           

      

     . Každý z účastníkov projektu obdržal pekný darček, koženú záložku do knihy.  Potom nasledovala prehliadka školy a zúčastnili sme sa hodiny chémie a fyziky. Študenti mali možnosť  spoznať mestečko Mascalucia počas orientačných aktivít s p.Salerno. Priamy prenos týchto aktivít mohla sledovať celá škola cez aplikáciu What´s up. Bolo to veľmi zábavné.Pred obedom si na nás našiel čas aj starosta Mascalucie pán Vincenzo Magra, ktorý nám poprial krásne zážitky v jeho rodnom meste. Popoludní sme si vypočuli prezentácie talianskych študentov o Etne, Catanii a Taormine. bolo to nesmierne poučné a zaujímavé.

      

                                                       

                                                      

      Popoludňajšie stretnutie skončilo spoločenskými hrami , pri ktorých sme sa mohli lepšie zoznámiť a spoločne sa zasmiať.
       Na utorok bol naplánovaný výlet do mesta Catania.Všetci sme boli zvedaví na Inštiút geológie a vulkanológie, ktorý sme mali navštiviť.Naším sprievodcom po inštitúte bol vulkanológ Boris Behnke, ktorý putávým spôsobom nám priblížil " kráľovnú Sicílie", Etnu. Mali sme možnosť si prezrieť kontrolnú miestnosť, odkiaľ pracovnici inšitutútu celú dobu monitorujú činnosť sopky a v prípade zväčšenej aktivíty informujú príslušné orgány       

                                    .                         

                                                               

                                                               

                                                               

     Neskôr sme sa pozreli na historické centrum Catanie: hlavnú ulica Via Etnae, zvyšky rímskeho amfiteátra (Anfiteatro Romano) a námeste Piazza Duomo so symbolom mesta Fontana dell´Elefante. Je to fontána so slonom. Slon pochádza z antiky, je zhotovený z čiernej lávy a na chrbte nesie obelisk. Patrónkou mesta je svätá Agáta, ktorej kostol sa nachádza oproti Fontanne. V 1669 výbuch Etny zničil veľkú časť mesta a v roku 1693 mesto zasiahlo silné zemetrasenie. Z tohto dôvodu väčšina stavieb pochádza z obdobia baroka.Tretí deň nášho pobytu na Sicílii sme strávili v malebnom mestečku Taormina, ktoré je považované za najkúzelnejšie mesto na ostrove. Našou prvou zastávkou bol archeologický park Giardini Naxos , kde sa nachádza veľa známych artefaktov. Najvýznamnejšiou pamiatkou v meste je antické divadlo Teatro Greco, odkiaľ sme mali nádherný výhľad na more, pláž a samozrejme aj Etnu.

                                                         

                                                         

                                                                                                                                                           

                                                                  

                                                                                 

                                                           

     Vo štvrtok bol na programe výlet na Etnu. Sprevádzal nás opäť Boris Behnke, vulkanológ z inšitútu INGV. Autobusom sme sa dostali ku chate Sapienze vo výške okolo 2000 metrov. Po ceste vidíme malebné dedinky, vinice, ale aj domy zničené lávou.  Kým v mestečku Mascalucia sme mali oblečené len tričká , tu sme rýchlo vyťahovali teplé bundy a čiapky. Teplota klesla až na 6 stupňov.Niekoľko metrov od chaty Sapienze sa nachádza kráter Silvestri, ktorý vznikol počas erupcie v roku 1892. Na začiatok sme sa prešli okolo krátera a vošli sme aj do vnútra, kde fúkal veľmi silný vietor, ktorý nám takmer nedovolil udržať sa na nohách. Kráter Silvestri vznikol po erupcii v roku  1892.Tvoria ho skaly oranžovo - čiernej farby, okraj vrcholu tvoria lávové kamene. Mesačná krajina okolo nás prípominala iný svet. Krajina bola takmer bez vegetácie, len niekde sme mohli vidieť trávnatý porast. Žijú tu len lienky, ktoré na tomto území nemajú žiadnych prírodných nepriateľov. Prekvapivo, hlavne vďaka svojej dostupnosti, kratér Silvestri je najnavštevovanejší, ale v tomto ročnom období je tu veľmi málo turistov. V posledných rokoch Etna je pomerne aktívna  a takmer stále jej vrchol je zahalený dymom. Keď erupcia je silná, letisko v Catanii ostáva zatvorené. Našťastie počas našho výletu Etna bola pokojná a tak sme v piatok odleteli z letiska domov. 

                                                       

                                                      

                                                      

                                                        

                                                       

                                                       

                                                        

                                                       

          

                                                     
     Posledný večer sme strávili na spoločnej večeri so všetkými účastníkmi projektu. Domov sme si odniesli nezabudnuteľné zážitky. Sicilčania si nás získali svojou pohostinnosťou a srdečnosťou. Naši študenti nadviazali priateľstvá, ktoré budú pokračovať dlho po ukončeni projektu. 

      

     Európsky deň jazykov, 26.september 2020

     26. september – Európsky deň jazykov, ktorý vyhlásila Rada Európy v roku 2001 počas Európskeho roka jazykov, si školy v členských krajinách každoročne pripomínajú prostredníctvom rôznorodých aktivít (napríklad súťaží, kvízov, besied, školských rozhlasových vysielaní, športových podujatí).
     Cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania.

     Zapojte sa do súťaže, odpovedajte na súťažné otázky a vyhrajte zaujímavé ceny.

     https://forms.gle/rbic12uijcWgFhuP6

      

      

        

      

      

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje