O škole Kontakt, doklady, vzory Odbory Triedy Učitelia Pre študentov Záujemcom o štúdium Známky
Navigácia

 

 

 

Chcete ďalej študovať? Navštívte tieto stránky:

 

http://www.portalvs.sk/

 

- správy podávané na MSVVaS budú vkladané do časti "Dokumenty" na tomto portáli, nájdete tam aj ďalšie dokumenty, letáky, manuály a pod.

- aktuality týkajúce sa centrálnej elektronickej prihlášky sú vkladané do aktualít viditeľných z modulu "Elektronická prihláška na VS"

- všeobecné aktuality týkajúce sa vysokých škôl nájdete v aktualitách prístupných z Portálu VS